Τηλεπικοινωνίες

ΟΤΕ: Εξετάζει την απόσχιση της δραστηριότητας κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε 100% θυγατρική

Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, η απόσχιση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Την απόσχιση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον παθητικό εξοπλισμό των κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε 100% θυγατρική εταιρεία διερευνά ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης των εσωτερικών αξιών και της ενδυνάμωσης της συνολικής δυναμικής του Ομίλου, σε συνέχεια των επιτυχημένων αποσχίσεων των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου και απορρόφησής τους από τις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου Cosmote E-Value, Γερμανός και Cosmote Τεχνικές Υπηρεσίες.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση και στην αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την αξία του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου.

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας και αφού ολοκληρωθεί, κατόπιν της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εκτιμάται ότι επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόσχιση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία ανακοινώνει ότι διερευνά εναλλακτικές και δυνατότητες βελτιστοποίησης της δραστηριοποίησής της στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας της.

Ο ΟΤΕ θα προχωρήσει σε πιο αναλυτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού κατά τον χρόνο λήψης των αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.

close menu