Τοπική Αυτοδιοίκηση

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης: «Πράσινο φως» στο master plan από το δημοτικό συμβούλιο

Σε εκκρεμότητα παραμένει η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ώστε να υπογραφεί η σύμβαση με την κοινοπραξία Mytilineos SA – Rover Maritime SL – HDK SA

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το επικαιροποιημένο master plan του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης από το δημοτικό συμβούλιου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σε εκκρεμότητα παραμένει η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ώστε να υπογραφεί η σύμβαση με την κοινοπραξία Mytilineos SA – Rover Maritime SL – HDK SA, που είναι ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο της επέκτασης της 6ης προβλήτας συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Το νέο master plan προβλέπει κατασκευή, intermodal Logistic Center, ξενοδοχείο στο διατηρητέο του Παλιού Τελωνείου, υδατοδρόμιο, ελικοδρόμιο, μαρίνα τουριστικών σκαφών, μικρή ναυπηγοεπισκευαστική βάση, car terminal, θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων και εκπαιδευτικές δομές σχετικές με τη λιμενική βιομηχανία, καταστήματα και επιχειρήσεις υποστηρικτικές στη λειτουργία του λιμανιού και χώρους εστίασης, αναψυχής, πολιτισμού, αλλά και, 50% πράσινο στη Ζώνη στο επιβατικό λιμάνι, δίκτυο ποδηλατοδρόμων, συστήματα ΑΠΕ, αξιοποιημένα τα διατηρητέα κτίρια με νέες χρήσεις, νέα ενεργειακά κτίρια και επιβατηγό σταθμό, ύψους 35 μέτρων, στο χερσαίο τμήμα του 2ου προβλήτα, στο επιβατικό λιμάνι.

Η επέκταση της 6ης προβλήτας, που προβλέπεται στις υποχρεωτικές επενδύσεις της σύμβασης παραχώρησης, περιλαμβάνει:

  • Κατασκευή πρόσθετου κρηπιδώματος, ως ευθύγραμμη επέκταση των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων, συνεχούς μήκους τουλάχιστον τα 513 μ., εκ των οποίων τουλάχιστον τα 400 μ. πρέπει να έχουν ωφέλιμο βάθος -16,50 μ., κατ’ ελάχιστον, από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας.
  • Κατασκευή πρόσθετης χερσαίας ζώνης, πλάτους τουλάχιστον 258 μέτρα, κατά μήκος του ανωτέρω κρηπιδώματος.
  • Κατασκευή όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής που είναι αναγκαία για την διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας του νέου κρηπιδώματος και της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης, περιλαμβανομένων βυθοκορήσεων σε στάθμη τουλάχιστον -16,50m από τη ΜΣΘ για την προσέγγιση και τους ελιγμούς των πλοίων, δαπέδων στη χερσαία ζώνη, Η/Μ δικτύων κ.λπ., αλλά μη περιλαμβανομένης της προμήθειας του μηχανολογικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τερματικού σταθμού.
  • Εξοπλισμός ΣΕΜΠΟ και σταθμού Ξηρού Χύδην Φορτίου.
  • Γενική Ανάπτυξη λιμένα, περιλαμβανομένων των έργων αποκατάστασης του Κτιρίου Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού.
close menu