Επιχειρήσεις

Online το νέο site της WINGS ICT SOLUTIONS

Η WINGS ξεκίνησε το 2012, με στόχο να οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς της οικονομίας, μέσω του σχεδιασμού προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, βάσει τεχνολογιών ΙοΤ, τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), δικτύων 5G, οπτικοποίησης (VR).

Το site της WINGS επανασχεδιάστηκε ώστε να αντανακλά τον στόχο και την δυναμική της εταιρείας και o επισκέπτης να πλοηγείται εύκολα και αποτελεσματικά στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Το νέο website www.wings-ict-solutions.eu θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την καλύτερη επαφή με τους πελάτες και συνεργάτες της.

Η WINGS ICT SOLUTIONS, παρέχει ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις – προϊόντα, σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, κυρίως για το περιβάλλον (ποιότητα αέρα – AIRWINGS), για δίκτυα κοινής ωφέλειας (νερό / ενέργεια / αέριο – ΑRTEMIS), για τις μεταφορές (parking – WINGSPARK), για Ιχθυοκαλλιέργειες (AQUAWINGS), για την ασφάλεια τροφίμων και τον πρωτογενή τομέα (AGNES), για την υγεία και την ευζωία (STARLIT), για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τα logistics (WINGSChariot). Παράλληλα καλύπτονται και ευρύτερες περιοχές στις οποίες η WINGS ICT Solutions έχει παρουσία, όπως οι Έξυπνες Πόλεις, τα συστήματα διακυβέρνησης, εφαρμογές για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, και άλλες.

close menu