Τεχνολογίες

Ολοκληρώθηκε το Webinar εισαγωγής στο XeLaTeX

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 23/04 το διήμερο webinar “Εισαγωγή στο XeLaTeX” το οποίο διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) σε συνεργασία με τo IEEE NTUA Computer Society και τους IEEE Young Professionals και ΙΕΕΕ Greece Section.

Το διήμερο webinar, το οποίο παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 450 συμμετέχοντες, είχε ως ομιλητή τον Δρ. Απόστολο Συρόπουλο και στόχο την ανασκόπηση του XeLaTeX, ενός πολύ ισχυρού συστήματος προχωρημένης στοιχειοθέτησης και παραγωγής τεχνικών και επιστημονικών κειμένων, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την αξία του κάθε εργαλείου και της κάθε λύσης και έγινε επίδειξη του τρόπου χρήσης του ΧeLaΤeX για τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/04, ο εισηγητής Δρ. Απόστολος Συρόπουλος ξεκίνησε με μια γενική παρουσίαση του XeLaTeX και των δυνατοτήτων του. Στη συνέχεια παρουσίασε τις σχετικές τεχνολογίες και τους κατάλληλους editors, όπως και τις διαφορές στη χρήση τους ανάλογα με το λειτουργικό (windows/unix). Ολόκληρο το webinar της πρώτης ημέρας είναι διαθέσιμο εδώ

Στην Δεύτερη ημέρα τoυ webinar, που πραγματοποιήθηκε στις 23/04, ο Δρ. Συρόπουλος παρουσίασε τους τρόπους χειρισμού του XeLaTeX και βασικές εντολές και τρόπους γραφής επιστημονικών εργασιών. Ολόκληρο το webinar της δεύτερης ημέρας είναι διαθέσιμο εδώ.

Το webinar για το ΧeLaΤeX είναι μέρος μιας σειράς σεμιναρίων που διοργανώνει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα – μέλη του για τις ανοιχτές τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Τα επόμενα σεμινάρια θα ανακοινωθούν προσεχώς.

close menu