Εκδηλώσεις Teamworks

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με συμμετοχές της ΕΕΛΛΑΚ το Ετήσιο Συνέδριο «Smart Cities»

Ολοκληρώθηκε το Ετήσιο Συνέδριο «Smart Cities» και η πρώτη Έκθεση για Smart Cities στην Ελλάδα με την υποστήριξη μεταξύ άλλων και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ. Το Συνέδριο και η έκθεση, τη φετινή χρονιά, πραγματοποιήθηκαν με διά ζώσης παρουσία στο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου στην Αθήνα, ενώ υπήρχε δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης του συνεδρίου μέσω live streaming.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών συμμετείχε στο συνέδριο με εισηγήσεις στην ενότητα  “Υλοποιήσεις Έργων και Αξιοποίηση Ψηφιακών Εφαρμογών στις Ελληνικές Πόλεις”, του κ. Παναγιώτη Κρανιδιώτη, Μηχανικού Πληροφορικής και Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛΛΑΚ  και του κ. Αλέξανδρου Μελίδη, Γενικού Διευθυντή της ΕΕΛΛΑΚ.

Ο κ. Κρανιδιώτης  με την παρουσίαση του με τίτλο “Ανοιχτές Τεχνολογίες για Βιώσιμες Ανθεκτικές Πόλεις” τόνισε την αναγκαιότητα της ανοιχτότητας στις πόλεις ως άμεση απάντηση στην μεταβλητότητα και  πολυπλοκότητα των μεγάλων οικοσυστημάτων όπως είναι οι σύνθετες πόλεις. Παρουσίασε αναλυτικά τα οφέλη χρήσης του ανοικτού λογισμικού  καθώς ο τρόπος παρασκευής και λειτουργίας του είναι διαθέσιμος για έλεγχο, επέκταση και
επαναχρησιμοποίηση, δεν έχει κόστος απόκτησης και κόστος χρήσης.

Κλείνοντας, ο κ. Κρανιδιώτης παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής δίνοντας έμφαση στο να κατευθύνεται στοχευμένα ένα 10% των πόρων από οποιοδήποτε μέσο χρηματοδότησης  Έξυπνων Πόλεων στις Ανοικτές Τεχνολογίες, τη Δημιουργία Εθνικού Αποθετηρίου Ανοιχτής Επαναχρησιμοποιήσιμης Γνώσης τη Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Προμηθευτών Ανοιχτής Επαναχρησιμοποιήσιμης Γνώσης, καθώς και τη Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Επαναχρησιμοποίησιμων Υλικών με καταχώρηση χαρακτηριστικών υλικού και αναγραφή με QR code.

Ο κ. Μελίδης μέσα από την παρουσίαση του με τίτλο Ανοιχτές Τεχνολογίες σε Δράση: Καλές Πρακτικές για Έξυπνες Ελληνικές Πόλεις, τόνισε τη σημασία του ανοιχτού λογισμικού στις έξυπνες πόλεις καθώς έτσι επιτυγχάνεται η μείωση κόστους με τη χρήση ελεύθερων και επαναχρησιμοποιήσιμων πόρων, η ευέλικτη ανάπτυξη με την προσαρμογή  και επέκταση των λύσεων σε έξυπνες πόλεις, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις μελλοντικές απαιτήσεις. Παρουσίασε μια σειρά καλών πρακτικών με χρήση open source εργαλείων όπως το CitySDK στο Άμστερνταμ, την  πλατφόρμα Sentilo της Βαρκελώνης και το Digitransit στο Ελσίνκι.

Ο κ. Μελίδης κλείνοντας, εστίασε σε τρεις προτεινόμενες δράσεις ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων των έξυπνων πόλεων και τη διαμόρφωση ενός κοινού μέλλοντος που θα είναι βιώσιμο, αποδοτικό και καινοτόμο. α) Τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος εταιριών που αξιοποιούν ΕΛΛΑΚ σε λύσεις Έξυπνων Πόλεων β) την επικαιροποίηση των αντίστοιχων εργαλείων Smart OSS και γ) Την καταγραφή προκλήσεων που μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για πιλοτικό στο ευρωπαϊκό έργο GR digiGOV-innoHUB στο οποίο συμμετέχει η ΕΕΛΛΑΚ. Μέσω αυτής της πρόκλησης, οι νεοφυείς εταιρίες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις που θα συμβάλουν στην προώθηση των ανοιχτών έξυπνων πόλεων στην Ελλάδα.

close menu