Επιχειρήσεις

Όγδοη στη λίστα Best Workplaces Hellas 2022 η Deloitte Ελλάδος

H  Deloitte αναγνωρίστηκε ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα για το 2022, κατακτώντας την 8η θέση στη λίστα Best Workplaces™ Hellas 2022 (κατηγορία μεγέθους με 250+ εργαζόμενους).

Σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση, πρόκειται για μια διάκριση που έρχεται ως αποτέλεσμα της διαρκούς δέσμευσης της εταιρείας να θέτει στο επίκεντρο τους ανθρώπους της, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και την ευημερία τους και δημιουργώντας γι’ αυτούς ένα δημιουργικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

H λίστα του Great Place to Work® Hellas, με τα ονόματα των επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, προκύπτει έπειτα από αξιολόγηση έρευνας σε εργαζομένους εταιρειών άνω των 20 ατόμων με ανώνυμα ερωτηματολόγια. Βασίζεται δηλαδή κατά κύριο λόγο σε αξιολόγηση που κάνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία τους, γι΄ αυτό και έχει μεγάλη σημασία για κάθε εταιρεία που διακρίνεται.

Στόχος της Deloitte είναι να έχει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, στους ανθρώπους της και στους πελάτες της. Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των εργαζομένων στην επίτευξη των στόχων αυτών και στην επιτυχία της ως οργανισμός, η εταιρεία υιοθετεί ανθρωποκεντρικά και καινοτόμα μοντέλα οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Με αδιαπραγμάτευτο σεβασμό στον εργαζόμενο και με την εφαρμογή πολιτικών και εργαλείων -όπως συνεχή εκπαίδευση, αμοιβές, παροχές (benefits), επιβραβεύσεις, προγράμματα ευεξίας, ενίσχυσης της ψυχικής υγείας, προώθησης του αθλητισμού, στήριξης της οικογένειας, ενδυνάμωσης του ομαδικού πνεύματος, ευκαιρίες ανάπτυξης και ανέλιξης- η Deloitte επιδιώκει την ανάδειξη των μοναδικών δεξιοτήτων και των έμφυτων ταλέντων του κάθε εργαζομένου και μέσα από αυτά, τη διαρκή παραγωγή προστιθέμενης αξίας που διαχέεται σε όλο το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Σχετικά με τη διάκριση της Deloitte, o CEO της Deloitte Ελλάδος, κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, σημείωσε:

«Η αναγνώριση ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στη χώρα μας οφείλεται στους ανθρώπους μας, που είναι οι πιο δίκαιοι κριτές μας, σε μια εποχή μάλιστα που οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν ένα από τα πιο σύνθετα θέματα της κοινωνίας μας. Στους ανθρώπους μας οφείλουμε ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη και την αφοσίωσή τους. Η αξιολόγησή τους μας δίνει ένα ακόμα κίνητρο να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να προσφέρουμε ένα μοναδικό εργασιακό περιβάλλον που θα τους χαρίζει σταθερότητα, συνεχή εξέλιξη και θα σέβεται και θα προάγει τους προσωπικούς στόχους τους ώστε να συνεχίσουν να ευημερούν».

close menu