Προϊόντα-Υπηρεσίες

Ο ΕΕΛΛΑΚ ζητάει την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την Τηλεργασία στο δημόσιο

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) με στόχο την προώθηση της ανοιχτότητας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Πρόεδρο της ΚτΠ ΜΑΕ κ. Δημήτρη Ασκούνη και τον Διευθύνοντα σύμβουλο της ΚτΠ ΜΑΕ κ. Σταύρο Ασθενίδη, ζητώντας την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού έργου πληροφορικής και προτείνοντας την πραγματοποίηση συνάντησης ενημέρωσης σε θέματα Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανεξαρτησία και τις Ανοιχτές Τεχνολογίες.

Αφορμή για την πρωτοβουλία της ΕΕΛΛΑΚ, στάθηκε το γεγονός της διακύρηξης του έργου «Υπηρεσίες προσαρμογής εργαλείων και εφαρμογών για την υποστήριξη της τηλεργασίας στον χώρο της δημόσιας διοίκησης». Στα κριτήρια επιλογής του τεύχους διακήρυξης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη πλατφόρμα κλειστού εμπορικού λογισμικού, γεγονός που ουσιαστικά αποκλείει την υποψηφιότητα εταιριών και φορέων που χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν ισοδύναμες λύσεις ελεύθερου λογισμικού, λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ). Τέτοιοι αποκλεισμοί κλειδώνουν το μέλλον του Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε μη βιώσιμα κλειστά συστήματα. Κρατούν πίσω τη χώρα μας, σε μια εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα κράτη μέλη να δρουν υπέρ του ανοιχτού ενθαρρύνοντας την καινοτομία, τη συνεργασία και την ευελιξία με στόχο την Ψηφιακή Ανεξαρτησία και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς και εθνικών οικονομιών.

Σύμφωνα με τον ΕΕΛΛΑΚ, Στην ενότητα για τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής και τα αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ως κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων η “…υλοποίηση και την παροχή υπηρεσιών μετάβασης σε περιβάλλον Windows 10 και O365, περιλαμβάνοντας προετοιμασία/ εκπαίδευση των χρηστών για την βέλτιστη αξιοποίηση του περιβάλλοντος Office365…”.”.

Η παραπάνω φωτογραφική αναφορά συγκεκριμένης πλατφόρμας κλειστού λογισμικού, ουσιαστικά αποκλείει εταιρείες που χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν ισοδύναμες λύσεις ελεύθερου λογισμικού, λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ) όπως ενδεικτικά είναι το Nextcloud, το Element, το Matrix, το Jitsi, το easy appointments, που χρησιμοποιούνται ευρέως σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί να αποκλείει με αυτό τον τρόπο το ΕΕΛΛΑΚ, η διακήρυξη θα έπρεπε να προβλέπει την κατά προτεραιότητα αξιοποίησή του επειδή τα ανοιχτά πρότυπα και ο ελεύθερα διαθέσιμος κώδικας επιτρέπουν την υλοποίηση των απαιτούμενων παραμετροποιήσεων πιο άμεσα, βιώσιμα, οικονομικά και διασφαλίζοντας στρατηγικά την τεχνολογική ανεξαρτησία της χώρας.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), σε συνεργασία με τα 37 μέλη του – ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα -, δύναται να υποστηρίξει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη διαμόρφωση στρατηγικής ώστε τα έργα πληροφορικής να είναι ένα εργαλείο το οποίο θα του επιτρέπει να διατηρεί τον έλεγχο των τεχνολογιών, των δεδομένων και των διαδικασιών οι οποίες υποστηρίζουν κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης.

close menu