Έργα - Εγκαταστάσεις

O e-ΕΦΚΑ επέλεξε συστήματα Kyocera έναντι 12,8 εκατ. ευρώ

Εκτυπωτικό λογισμικό και μηχανήματα Kyocera προμηθεύτηκε ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζοντας τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, ύστερα από διαγωνισμό ο οποίος κατοχυρώθηκε στην εταιρεία έναντι 12,8 εκατ. ευρώ.

Το έργο, που ανέλαβε να υλοποιήσει η Active, αφορά στην εγκατάσταση 2.187 πολυμηχανημάτων, στα νέα ψηφιακά κέντρα εξυπηρέτησης κοινού και στα κτήρια διοίκησης του e-ΕΦΚΑ σε όλη την Ελλάδα. Το έργο αναμένεται να δώσει νέες ψηφιακές δυνατότητες στους χρήστες του οργανισμού, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα τους. Έχοντας στόχο την μείωση των εκτυπώσεων και την καλύτερη διαχείριση των εγγράφων, ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στις υπηρεσίες secure printing, scanning και digital services. Όλες οι υπηρεσίες θα παρέχονται στους χρήστες από την Active μέσα από την ενοποίηση του σύνθετου δικτυακού περιβάλλοντος του e-ΕΦΚΑ που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι στα 5 χρόνια

close menu