Πληροφορική

Νίκος Παπαθανάσης: Το Δημόσιο παραμένει κυρίαρχος του ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων

Είναι προεκλογική δέσμευση της ΝΔ, πέραν των άλλων μεταρρυθμίσεων, να αλλάξει το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων γιατί ξέραμε τι θα παραλαμβάναμε τον Ιούλιο του 2019 στον τομέα της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαος Παπαθανάσης, κατά τη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια.

«Η Ελλάδα τον Ιούλιο του 2019 ήταν ουραγός στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, ήταν στο 10%, όταν όλη η Ευρώπη εκινείτο μεσοσταθμικά στο 22%», είναι το στοιχείο που επικαλέστηκε ο αναπληρωτής υπουργός, καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις να αντιληφθούν τι σημαίνει να είναι η Ελλάδα σε αυτό το ποσοστό, ποια ανεργία συνεπάγεται αυτό, πώς συνέβαλε στο brain drain.

«Αλλάζουμε τελείως τη λειτουργία του νόμου με στόχο να δημιουργήσουμε την απαιτούμενη ταχύτητα και ευελιξία, κινούμενοι εντός του ευρωπαϊκού κεκτημένου και χωρίς καμία έκπτωση στα ζητήματα της διαφάνειας», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι το Δημόσιο παραμένει κυρίαρχο στον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων. Καθώς μεγάλο μέρος της κριτικής αφορά στο εάν το Δημόσιο θα απωλέσει τη δυνατότητα να ελέγξει τις δημόσιες συμβάσεις, ο κ. Παπαθανάσης επεσήμανε ότι το Δημόσιο όχι μόνο παραμένει κυρίαρχο αλλά, προκειμένου να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας, δημιουργείται ένα καθεστώς ισχυρό, το οποίο «θα μπορεί να αποδεσμεύσει δυνάμεις από το Δημόσιο, ώστε το Δημόσιο να επικεντρώσει την προσοχή του πάνω στην ολοκλήρωση των δημοσίων συμβάσεων με επιτάχυνση των διαδικασιών».

«Δημιουργούμε ένα διαφορετικό πλαίσιο που συνιστά μεταρρύθμιση. Εξορθολογίζει, απλοποιεί όλες τις διαδικασίες ώστε να έχουμε δημόσιες συμβάσεις που θα υλοποιούνται με βάση το ενωσιακό δίκαιο, με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης. Όπως πρόσθεσε, διαφάνεια διασφαλίζεται και στις συμβάσεις χαμηλότερου οικονομικού εύρους, ενώ δημιουργείται έδαφος ώστε να μπορούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας, να μπορούν ευκολότερα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. «Δημιουργούμε πλαίσιο διαφάνειας ώστε μικρότερες επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε μικρότερους διαγωνισμούς», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τόνισε ότι με το νομοσχέδιο:

– Προωθείται ευρύτερη χρήση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

– Επεκτείνεται η υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων άνω των 30.000 ευρώ.

– Περιορίζονται οι έγχαρτες διαδικασίες.

– Δημιουργείται, στις εθνικές κεντρικές αγορές, κεντρικός προγραμματισμός και προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευση ετήσιου προγραμματισμού προμήθειας αγαθών.

– Απλοποιούνται οι διαδικασίες του ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης.

– Περιορίζονται τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα στάδια σε ένα στάδιο για ανάθεση με κριτήριο αποκλειστικά την τιμή και σε δύο στάδια η ανάθεση βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής.

«Η διευθύνουσα υπηρεσία δεν θα απωλέσει τον έλεγχο της δημόσιας σύμβασης», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός και σημείωσε: «Δεν μεταφέρεται δημόσια εξουσία σε ιδιώτη. Έχουμε δικλείδα ασφαλείας για την επιτάχυνση της ποιοτικής κατασκευής ενός έργου. Η δημόσια διοίκηση μπορεί να ελέγξει και να επιβάλλει ποινές και στον ιδιώτη που θα κάνει τον έλεγχο και στον εργολάβο».

Ο κ. Παπαθανάσης επεσήμανε ότι με το νομοσχέδιο «μέσω του θεσμού της διαιτησίας του φιλικού διακανονισμού επιδιώκεται η επιτάχυνση της έννομης προστασίας, καθώς οι καθυστερήσεις σε έργα που παρουσίασαν νομικό κώλυμα είναι μεγάλες και καθοριστικές για την έκβαση των έργων», γιατί η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει ένα έδαφος που ο ξένος επενδυτής θα είναι σίγουρος ότι θα βρει το δίκιο του με μεγαλύτερη ταχύτητα».

close menu