Τηλεπικοινωνίες

Νέος κανονισμός διαδικτύου: Έρχονται zero ratings και αποζημιώσεις

Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει υπηρεσίες μηδενικής χρέωσης, αναβαθμίσεις στις υπηρεσίες καταγραφής και παρουσίασης των ταχυτήτων μετάδοσης, νέες υποχρεώσεις των παρόχων και αποζημιώσεις στους καταναλωτές

Σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές περιλαμβάνει ο νέος κανονισμός για το ανοικτό Διαδίκτυο που φέρνει σε διαβούλευση η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το φθινόπωρο.

Μεταξύ άλλων, ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει υπηρεσίες zero rating, δηλαδή μηδενικής χρέωσης για την κίνηση δεδομένων, αναβαθμίσεις στις υπηρεσίες καταγραφής και παρουσίασης των ταχυτήτων μετάδοσης μέσω ευρυζωνικών δικτύων, νέες υποχρεώσεις των παρόχων και αποζημιώσεις στους καταναλωτές.

Ο νέος κανονισμός. σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης, προβλέπει μηδενικές χρεώσεις: 1) στις υπηρεσίες μέτρησης της ταχύτητας του Διαδικτύου και 2) στις υπηρεσίες παροχής τηλεκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας. Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο επέκτασης της μηδενικής χρέωσης και στο panic button του κινητού, δηλαδή στις υπηρεσίες ειδοποίησης για ενδοοικογενειακή βία ή/και χρήσης βίας στις γυναίκες, αλλά ακόμη και η  λίστα των υπηρεσιών zero rating να είναι αυξομειούμενη κατά περίπτωση, είτε μέσω υπουργικής απόφασης είτε μέσω απλής απόφασης της ΕΕΤΤ.

Σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ κατηγοριοποιεί τις συνδέσεις Internet σε έξι μεγάλες κατηγορίες, προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση στους καταναλωτές, οι οποίες, ανάλογα με την ταχύτητα, έχουν ως εξής:

  • πάνω από 1 Gbit/s
  • από 300 Mbit/s έως 1 Gbps
  • από 100 Mbit/s έως 300 Mbit/s
  • από 30 Mbit/s έως 100 Mbit/s
  • από 10 Mbit/s έως 30 Mbit/s
  • από 2 Mbit/s έως 10 Mbit/s

Τα νέα διαστήματα ταχυτήτων αναφέρονται από τους παρόχους στους χάρτες ταχυτήτων στα κινητά δίκτυα, ώστε να ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας και την παρουσίαση των σχετικών εκτιμώμενων ταχυτήτων στον γεωγραφικό χάρτη, ανεξαρτήτως τεχνολογίας.

Στον νέο κανονισμό, οι πάροχοι πρέπει να ορίσουν τη διαφημιζόμενη/προτεινόμενη ταχύτητα, έτσι ώστε να μην είναι υψηλότερη από τη μέγιστη πραγματική ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί σε κάποια γεωγραφική περιοχή, ανάλογα με την τεχνολογία πρόσβασης. Ο νέος κανονισμός ορίζει και τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται η μέγιστη πραγματική ταχύτητα. Μάλιστα, οι πάροχοι θα δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους γεωγραφικό χάρτη με τις κλάσεις της εκτιμώμενης μέγιστης ταχύτητας σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Ο σχετικός σύνδεσμος, μάλιστα, θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο της αρχικής σελίδας του δικτυακού τόπου του κάθε παρόχου.

Η ΕΕΤΤ απαγορεύει επίσης στους παρόχους να βάζουν περιορισμούς στην κίνηση όταν γίνεται χρήση της δυνατότητας πρόσδεσης άλλων συσκευών (tethering) μέσω mobile hotspot ή bluetooth. Απαγορεύεται επίσης ρητά η «διαφοροποιημένη χρέωση περιεχομένου», πρακτική που ίσχυε κατά κόρον στην αγορά πακέτων δεδομένων στα οποία οι πάροχοι «επιδοτούσαν» τη πρόσβαση σε συγκεκριμένες μόνο υπηρεσίες.

Αναφορικά με το θέμα των αποζημιώσεων, η ΕΕΤΤ επιβάλλει στους παρόχους τα μέτρα αποζημίωσης ή επανόρθωσης σε περίπτωση αστοχίας μιας σύνδεσης να είναι αναλογικά και να ορίζονται με τρόπο που να προκύπτει ότι καλύπτουν όλο το διάστημα που υπήρξε το πρόβλημα. Στην περίπτωση που μία σύνδεση παραμένει προβληματική για πάνω από 30 ημέρες, ο καταναλωτής δύναται να τη διακόψει αζημίως για τον ίδιο, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις του για την απόκτηση επιδότησης εξοπλισμού.

Η δημόσια διαβούλευση θα λήξει στις 10 Ιουλίου οπότε και αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

close menu