Τοπική Αυτοδιοίκηση

Νέα συνεργασία της DOTSOFT ΑΕ με το Δήμο Αιγιαλείας

Νέα σύμβαση ανάθεσης υπέγραψε η εταιρεία DOTSOFT ΑΕ με τον Δήμο Αιγιαλείας για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Ανάδειξη της Ιστορίας του 1821 στον Δήμο Αιγιαλείας».

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, η DOTSOFT ΑΕ, με εξειδίκευση στην παροχή καινοτόμων, σύνθετων εφαρμογών πληροφορικής και πολιτιστικών εφαρμογών, θα αναλάβει την ανάπτυξη παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας με ιστορικό περιεχόμενο για μαθητές και σχολεία και την ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας για ξεναγήσεις τουριστών και μαθητών.

Σκοπός είναι η ανάδειξη ιστορικού περιεχομένου και σημαντικών γεγονότων του έπους του 1821 που πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Αιγιαλείας, μέσω τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (ΤΠΕ).

Το έργο έχει διάρκεια 10 μήνες και φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του αναπτυξιακού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

close menu