Τοπική Αυτοδιοίκηση

Νέα συνεργασία μεταξύ DOTSOFT – Crowdpolicy για την υλοποίηση έργου “έξυπνης” πόλης για τον Δήμο Σύρου

Η DOTSOFT σε συνεργασία με την Crowpolicy ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου».

Ο άμεσος αλλά και απώτερος στόχος της δράσης της δημιουργίας και αξιοποίησης των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (ΑΚΕ), είναι η ενίσχυση και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας η οποία αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές οι οποίες διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους αλλά και τουριστική δυναμική, βεβαίως με σκοπό την ουσιώδη εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων στο εγγύς μέλλον.

O Δήμος θα προμηθευτεί κεντρική πλατφόρμα ολοκλήρωσης και απεικόνισης δεδομένων για τα παραπάνω υποσυστήματα, με σκοπό την ενιαία διαχείριση των συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας από μια και μόνο πλατφόρμα.

Ο Δήμος Σύρου, με την υλοποίηση του έργου, εντάσσεται στο δίκτυο των περισσοτέρων από 40 Δήμους πανελλαδικά που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Smartiscity, την οποία υλοποιεί και διανέμει αποκλειστικά η DOTSOFT.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικού πόρους μέσω του ΠΔΕ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024.

close menu