Τεχνολογίες

Νέα έργα για την ανάπτυξη εξελιγμένων δυνατοτήτων στις πλατφόρμες WINGSPARK και WINGSChariot της WINGS ICT Solutions

Η WINGS ICT Solutions αναπτύσσει την πλατφόρμα WINGSChariot, η οποία παρέχει εφαρμογές και αυτοματοποιήσεις για τις περιοχές Logistics και Industry 4.0, με βάση ρομποτικά συστήματα, δίκτυα 5G και άλλα, καθώς και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Η τρέχουσα εκδοχή περιλαμβάνει: Ρομποτικά συστήματα για την αυτοματοποίηση των μεταφορών εντός των χώρων αποθήκευσης (warehouses). Ειδικότερα αυτοματοποιούνται λειτουργίες εισαγωγής προϊόντων (from docking to storage), διαμόρφωσης παραγγελιών (order formation through “follow me” robots), αποστολής παραγγελιών (from order management to shipping). Παράλληλα, η πλατφόρμα WINGSChariot παρέχει συστήματα IoT (Internet of Things – Διαδίκτυο των Αντικειμένων) για την ασφαλή και σωστή μεταφορά προϊόντων, μέσω οδικών αρτηριών (ιδιαίτερα αυτών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως 5G corridors), από και προς τους χώρους αποθήκευσης.

H πλατφόρμα WINGSPARK της WINGS παρέχει υπηρεσίες για την υποστήριξη της κινητικότητας καθώς και δυνατότητες για την προληπτική διαχείριση υποδομών. Ενδεικτικά, σήμερα η πλατφόρμα περιλαμβάνει δυνατότητες για την βελτιστοποίηση της στάθμευσης οχημάτων (παρόδια ή εντός «κλειστών» χώρων), την ασφαλή κίνηση των επιβατών εντός σταθμών (π.χ., σιδηροδρομικών, αεροδρομίων, κλπ), την ανάλυση και πρόβλεψη της κατάστασης των υποδομών.

Οι λύσεις διατίθενται, ήδη, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Παράλληλα με την εντατικοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων, έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη της νέας έκδοσης της πλατφόρμας, η οποία θα ενσωματώνει πιο εξελιγμένες δυνατότητες. Ως προς αυτό θα βοηθήσει ένα νέο κύμα έργων, υποστηριζόμενων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μέσω του πλαισίου Horizon Europe.

Καταρχήν, μέσω του έργου AI-PRISM θα αναπτυχθούν νέα ρομποτικά συστήματα για τον αυτόματο σχηματισμό παραγγελιών, και τον έλεγχο ποιότητας και τον διαχωρισμό προϊόντων, με πρώτη εφαρμογή το χώρο της ζυθοποιίας. Μέσω του έργου “Augmented CCAM” θα δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες για την διαχείριση χώρων στάθμευσης, με έμφαση, καταρχήν, στην διευκόλυνση οχημάτων logistics, αλλά και με γνώμονα την επακόλουθη αποσυμφόρηση της επίπτωσης των logistics στην εν γένει κίνηση στους δρόμους. Μέσω του έργου Nephele θα δημιουργηθούν νέοι αλγόριθμοι και πρωτόκολλα για την βέλτιστη διαχείριση οχημάτων / ρομποτικών συστημάτων σε logistics hubs (πχ ανάθεση πόρων για την γρήγορη μεταφορά προϊόντων σε χώρους αποθήκευσης).

To έργο “For-Freight” θα δημιουργήσει επιπλέον υπηρεσίες για την σωστή και ασφαλή μεταφορά διαφόρων τύπων προϊόντων, μέσω οχημάτων / φορτηγών και του συστήματος OBU (On Board Processing Unit) το οποίο κατασκευάζει η WINGS. Η εργασία αυτή θα αποτελέσει μια βάση για το έργο Flexi-Cross, που επικεντρώνεται σε θέματα διασυνοριακών μεταφορών προϊόντων (ασφάλεια, ταχύτητα συναφών μεταφορών).

Τέλος, μέσω του φιλόδοξου έργου 5G-Seagul (της ομάδας CEF – Connecting European Facilities) θα διεξαχθούν εκτενή πειράματα σε οδικές αρτηρίες – 5G Corridors – στην Ελλάδα (από Κεντρική Ελλάδα / περιοχή Βόλου έως την περιοχή του Προμαχώνα) και στην Βουλγαρία.

Αυτές οι δραστηριότητες θα βελτιώσουν κατά πολύ τις δυνατότητες των λύσεων WINGSPARK και WINGSChariot, θα δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ των προϊόντων, και, πάνω από όλα, θα ισχυροποιήσουν τις εμπορικές προοπτικές στην Ελλάδα αλλά, πλέον, και διεθνώς.

close menu