Προϊόντα-Υπηρεσίες

Νέα έκδοση Java 18 από την Oracle

Η νέα έκδοση φέρνει χιλιάδες βελτιώσεις όσον αφορά τις επιδόσεις, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, καθώς και εννέα Προτάσεις βελτίωσης JDK

Η Oracle ενημέρωσε για την έναρξη διαθεσιμότητας της Java 18, της πιο πρόσφατης έκδοσης της Java η οποία είναι η νούμερο 1 γλώσσα προγραμματισμού και πλατφόρμα ανάπτυξης παγκοσμίως. Η Java 18 (Oracle JDK 18) φέρνει χιλιάδες βελτιώσεις όσον αφορά τις επιδόσεις, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων εννέα βελτιώσεων στην πλατφόρμα οι οποίες θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την παραγωγικότητα των προγραμματιστών.

Το πιο πρόσφατο Java Development Kit (JDK) παρέχει ενημερώσεις και βελτιώσεις με εννέα Προτάσεις βελτίωσης JDK (JDK Enhancement Proposals, JEP). Σε αυτές περιλαμβάνεται η δυνατότητα προσθήκης του Code Snippets in Java API Documentation (JEP 413), που απλοποιεί την προσθήκη δειγμάτων πηγαίου κώδικα στην τεκμηρίωση των API, καθώς και του Simple Web Server (JEP 408) για δημιουργία πρωτοτύπων και δοκιμές. Οι προγραμματιστές μπορούν να εξερευνήσουν δύο λειτουργικές μονάδες που βρίσκονται σε φάση εξέλιξης: το Vector API (JEP 417) και το Foreign Function and Memory API (JEP 419), καθώς και μια λειτουργική μονάδα σε φάση προεπισκόπησης: το Pattern Matching for Switch (JEP 420).

Ο Georges Saab, Vice President Development, Java Platform Group, Oracle, δήλωσε: «Η διάθεση της Java 18 καταδεικνύει τη διαρκή δέσμευση της Oracle να παρέχει σε εταιρείες και προγραμματιστές ταχύτερη πρόσβαση στις βελτιώσεις στο πλαίσιο της τακτικής εξάμηνης ροής εκδόσεων χαρακτηριστικών. Συνεχίζουμε να κάνουμε τεχνικές επενδύσεις που βελτιώνουν τις επιδόσεις, τη σταθερότητα και την ασφάλεια των υλοποιήσεων της Java SE Platform, καθώς και του Java Development Kit.»

Επιτάχυνση της υιοθέτησης της Java στο Cloud

Η Oracle παρουσίασε πρόσφατα την υπηρεσία Java Management Service (JMS), μια νέα υπηρεσία που λειτουργεί εγγενώς στο Oracle Cloud Infrastructure (OCI) και βοηθάει να διαχειρίζεστε περιβάλλοντα Java runtime και εφαρμογές είτε στο εσωτερικό σας σύστημα, είτε σε οποιοδήποτε cloud. Η υπηρεσία JMS παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να διαχειρίζεστε υλοποιήσεις Java σε κάθε σημείο ενός μεγάλου οργανισμού. Η υπηρεσία Java Management Service περιλαμβάνεται για φόρτους εργασιών OCI Java και για συνδρομητές Java SE.

H Java 18 αποτελεί την πιο πρόσφατη κυκλοφορία στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος εξάμηνων εκδόσεων της Java, και είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης συνεργασίας μεταξύ μηχανικών της Oracle και άλλων μελών της παγκόσμιας κοινότητας προγραμματιστών Java μέσω του OpenJDK Project και του προγράμματος Java Community Process (JCP). Έτσι παρέχεται μια σταθερή ροή καινοτομιών και, ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση επιδόσεων, σταθερότητας και ασφάλειας, αυξάνοντας τη διείσδυση της Java σε οργανισμούς και κλάδους κάθε μεγέθους.

Αναλυτική λίστα με τις ενημερώσεις και τις βελτιώσεις στις βιβλιοθήκες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-releases-java-18-2022-03-22/

Πρόσθετες Ιστοσελίδες

close menu