Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το «Thess INTEC» και το ΠΑΜΑΚ

Την ενίσχυση της συνεργασίας τους για την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργειών με στόχο να…ανθίσει ακόμη περισσότερο η έρευνα και η επιχειρηματικότητα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σφράγισαν με την υπογραφή σχετικού ειδικού μνημονίου το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας «Thess INTEC AE» και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

«Το μνημόνιο συνεργασίας θα αποτελέσει το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν ευρύτερες συνέργειες, έτσι ώστε με τις προσπάθειες και των δύο πλευρών να ενισχυθεί η έρευνα και η επιχειρηματικότητα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης», επισήμαναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Thess INTEC AE, Νίκος Ευθυμιάδης υπογράφοντας το Μνημόνιο Συνεργασίας, προσθέτοντας μάλιστα ότι «στόχος είναι να δημιουργηθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων που θα απευθύνονται στις διεθνείς αγορές, με τελική ωφελημένη όχι μόνον την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά τη χώρα γενικότερα».

Στο ίδιο πλαίσιο, διατυπώνεται η -ήδη εγκριθείσα από την Σύγκλητο- πρόθεση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για ενοικίαση χώρου στις εγκαταστάσεις του «Thess INTEC», προκειμένου να στεγαστεί εκεί η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας του, κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση του τεχνολογικού πάρκου.

Ειδικότερα, τα δύο μέρη, θα συνεργαστούν προκειμένου να συμβάλλουν από κοινού-μεταξύ άλλων- στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη μεταφορά τεχνολογίας και προώθηση της έρευνας προς όφελος του ΠΑ.ΜΑΚ και στην ενίσχυση και προαγωγή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης όπως θερμοκοιτίδες, επιταχυντές και coworking spaces.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές στοχεύουν μέσω της συνεργασίας τους στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας και του ελληνικού δημοσίου μέσω δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην απόκτηση εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του πανεπιστημίου.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η συνεργασία των δύο πλευρών αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη πολύτιμων συνεργιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας και με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός συνολικού περιβάλλοντος ανοιχτής καινοτομίας (open innovation context), συμβάλλοντας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στην εκδήλωση που έγινε στις 4/7 για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο προαναφερόμενων πλευρών, το «παρών» έδωσαν ο Νίκος Κατσιαδάκης, Ανάπτυξη Οικοσυστήματος «Thess INTEC», ο αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων, καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου και ο αναπληρωτής καθηγητής Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Κωνσταντίνος Φούσκας, υπεύθυνος του γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Επισημαίνεται ότι το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης «Thess INTEC», είναι πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή των φορέων της πόλης και έχει την πλήρη υποστήριξη της πολιτείας. Το Thess INTEC AE, θα εγκατασταθεί σε έκταση 760 στρ. που παραχώρησε το δημόσιο, στο δήμο Θερμαϊκού, δίπλα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

close menu