Ενέργεια

Μνημόνιο συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας με Πολωνία και Ρουμανία για λύσεις καινοτομίας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Καθηγητής Γιώργος Ιωάννου, ο Πρόεδρος του Πολωνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (TGE), Piotr Zawistowski και ο Πρόεδρος του Ρουμάνικου Χρηματιστήριου Εμπορευμάτων Gabriel Purice υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

Αυτό το Μνημόνιο συμβολίζει την κοινή πρόθεση για μια παραγωγική και μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινό στόχο το αμοιβαίο όφελος και για τους τρεις οργανισμούς. Δημιουργείται για τους εμπλεκόμενους ένα πλαίσιο αξιολόγησης των ευκαιριών στο πεδίο των ενεργειακών συναλλαγών (φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας) και προσδιορισμού των τομέων πρακτικής εργασίας για τη βελτίωση και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών στους Συμμετέχοντες στην Αγορά. Με δεδομένο το ενδιαφέρον και τις επερχόμενες εξελίξεις στις αγορές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Μνημόνιο θέτει ένα σύνολο στόχων και ανοίγει το δρόμο για συνδυασμένες προσπάθειες και εγχειρήματα που θα προσθέσουν αξία στην αγορά.

Κατά την υπογραφή του Συμφώνου, ο καθηγητής Γιώργος Ιωάννου δήλωσε ότι αυτό το Σύμφωνο είναι η έκφραση ενός μακροχρόνιου πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των τριών μερών και ενός σχεδίου δράσης που θα αναπτυχθεί με περαιτέρω ενέργειες και το οποίο θα προωθήσει καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις.

Ο Piotr Zawistowski σημείωσε ότι αυτό το Σύμφωνο θα ξεκινήσει τη συνεργασία μεταξύ τριών διαφορετικών αγορών από το Βορρά έως το Νότο των CEE και SEE, η οποία κατά τη γνώμη του θα συμβάλει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε αυτό το τμήμα της ηπείρου.

Ο Purice Gabriel εξέφρασε την εμπιστοσύνη του σε αυτήν τη συνεργασία και θεωρεί ότι οι ιδέες που προάγονται και οι λύσεις θα διευκολύνουν τη χρήση περιφερειακών πόρων πιο αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία αυτή αντιπροσωπεύει ένα ελκυστικό μοντέλο στο οποίο θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν και άλλοι περιφερειακοί φορείς της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Το Πολωνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι το αδειοδοτημένο Χρηματιστήριο εμπορευμάτων στην Πολωνία που λειτουργεί βάσει του σχετικού νόμου. Το TGE διαχειρίζεται μια ρυθμιζόμενη αγορά και ένα OTF σύμφωνα με τη MIFID II. Το TGE είναι επίσης ο Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (NEMO) στην Πολωνία. Το TGE αναπτύσσει δραστηριότητες για τον οργάνωση και διεξαγωγή χρηματιστηριακών συναλλαγών σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας αποτελείται από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.) και την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear).Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. έχει οριστεί από την Ελληνική ρυθμιστική αρχή (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας – ΡΑΕ) ως ο μοναδικός Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (NEMO) στην Ελλάδα για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενώ επίσης λειτουργεί την Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά ως Διαχειριστής Αγοράς Παραγώγων Ενέργειας. Η EnExClear είναι θυγατρική εταιρεία του ΕΧΕ και είναι υπεύθυνη για την εκκαθάριση και τo διακανονισμό των συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και για την διακανονισμό των θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. θα λειτουργήσει σύντομα Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου κατέχοντας τον ρόλο του διαχειριστή Βάθρου Εμπορίας σύμφωνα με τον κανονισμό EU 312/2014. Η EnExClear θα είναι υπεύθυνη για την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των συναλλαγών που θα πραγματοποιούνται Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Η BRM είναι νομική οντότητα που διεξάγει δραστηριότητες οργάνωσης και διεξαγωγής χρηματιστηριακών συναλλαγών στην Αγορά φυσικού αερίου της Ρουμανίας. Η BRM διαχειρίζεται την αγορά εξισορρόπησης εκ μέρους του Ρουμανικού TSO (Transgaz S.A.), εκκαθαρίζοντας τις συναλλαγές στις ρουμανικές αγορές SPOT, Forward και, πρόσφατα, Futures, μέσω του τμήματος BRM CCP. Το ρουμανικό Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων είναι ένα Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων που ιδρύθηκε το 1992, με αυξανόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των Εμπορευμάτων και ένα διαφοροποιημένο φάσμα προϊόντων που αναπτύχθηκαν στην αγορά ενέργειας (φυσικό αέριο, ενέργεια και προϊόντα πετρελαίου, καθώς και γεωργικά προϊόντα, δημητριακά και Πιστοποιητικά CO2)

close menu