Στρατηγική Συνεργασία

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αναπτυξιακής Τράπεζας και Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης προχώρησε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, με στόχο να διερευνηθούν συμπράξεις μεταξύ των δύο οργανισμών για την περαιτέρω στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Η HDB θέτει πλέον σε διαβούλευση τα νέα προϊόντα της, ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες και τα χρηματοδοτικά κενά που υπάρχουν στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT).

H Τεχνόπολη διευκολύνει την πρόσβαση στα προγράμματά της με έμφαση στις υποδομές της θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων της HDB για τον κλάδο ICT παρέχοντας προνομιακούς όρους.

Με το μνημόνιο συνεργασίας, η HDB, αποτελεί αξιόπιστο μέντορα για τις εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη θερμοκοιτίδα της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, διερευνώνται οι περιπτώσεις ανταλλαγής γνώσης και δημιουργίας συνεργειών με ψηφιακές πλατφόρμες που θα υλοποιήσει η HDB με στόχο τη δημιουργία ενός δυναμικού e-community ενισχύοντας την εξωστρέφεια και παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

close menu