Στρατηγική Συνεργασία

Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα σε ΕΚΕΤΑ και Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας για το Industry 4.0

Tο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης  συνεργασίας για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, -μέσω της αξιοποίησης των εμπειριών και των δυνατοτήτων των δύο φορέων-, οι οποίες θα προσδώσουν σημαντική δυναμική στην έρευνα και ειδικότερα στο πεδίο της Βιομηχανίας 4.0, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο συνεργασίας θα αφορά στο σχεδιασμό και λειτουργία ενός καινοτόμου αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων, στο γνωστικό αντικείμενο του Industry 4.0, την ανταλλαγή  επιστημονικού προσωπικού και την κοινή χρήση των εργαστηρίων, μηχανημάτων και λογισμικών στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος καθώς  και τη δυνατότητα απορρόφησης εν ενεργεία φοιτητών και αποφοίτων του, για εργασία σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

Ακόμη, προβλέπεται η συνδιοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων σε θέματα καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας και σε περιοχές  υψηλής τεχνολογίας και η συνεργασία σε διαγωνισμούς ερευνητικών έργων. Το Μνημόνιο Πρόθεσης Συνεργασίας, του οποίου η διάρκεια ισχύος ορίζεται σε πέντε έτη, υπέγραψε από την πλευρά του ΕΚΕΤΑ ο Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης και Πρόεδρος ΔΣ Δημήτρης Τζοβάρας και από την  πλευρά του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ Αθανάσιος Καΐσης.

close menu