Υποδομές

Μηχανικοί του MIT δημιουργούν «ηλεκτρικό τσιμέντο» που μετατρέπει κτίρια σε γιγάντιες μπαταρίες

Μηχανικοί του MIT έχουν αναπτύξει έναν υπερπυκνωτή αποθήκευσης ενέργειας χρησιμοποιώντας τσιμέντο, αιθάλη και νερό, ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να σταθεροποιεί τα ενεργειακά δίκτυα επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν με συνέπεια ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, παρά τα εκάστοτε καιρικά δεδομένα.

Ο υπερπυκνωτής είναι μια εναλλακτική λύση στις συμβατικές μπαταρίες, ικανός να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και θα μπορούσε να ενσωματωθεί στα θεμέλια σκυροδέματος ενός σπιτιού, αποθηκεύοντας ενέργεια μιας ημέρας χωρίς να αυξάνει το κόστος της θεμελίωσης, διατηρώντας παράλληλα τη δομική του ακεραιότητα.

Σύμφωνα με το StudyFinds η ομάδα του MIT δημιούργησε ένα υλικό με βάση το τσιμέντο γεμάτο με αγώγιμες οδούς, που προκύπτει από την προσθήκη αιθάλης, η οποία είναι εξαιρετικά αγώγιμη, σε ένα μίγμα σκυροδέματος μαζί με σκόνη τσιμέντου και νερό και αφήνοντάς το να «θεραπευτεί». Ο υπερπυκνωτής που προκύπτει είναι σχετικά μικρός, με αρκετή ισχύ για να ανάψει μερικούς λαμπτήρες LED προς το παρόν, αλλά τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι φθηνά και άφθονα και η διαδικασία θα πρέπει να είναι σε θέση να κλιμακωθεί. Η ομάδα υπολόγισε ότι ένα μπλοκ 45 κυβικών μέτρων από το ειδικό σκυρόδεμα θα μπορούσε να αποθηκεύσει περίπου 10 κιλοβατώρες ενέργειας, ποσότητα αρκετή για την τροφοδοσία ενός μέσου νοικοκυριού.

Το ηλεκτροφόρο τσιμέντο θα μπορούσε να μετατρέψει τα θεμέλια κτιρίων και τους δρόμους σε σχεδόν απεριόριστες μπαταρίες, προσφέροντας έναν φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο αποθήκευσης σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας με τους υπερπυκνωτές που κατασκευάζονται από αυτό το υλικό να έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στην παγκόσμια μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και στα έξυπνα κτίρια.

Η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μαζική αποθήκευση ενέργειας τόσο σε οικιακές όσο και σε βιομηχανικές εφαρμογές που κυμαίνονται από ενεργειακά καταφύγια και δρόμους για αυτοφορτιζόμενα ηλεκτρικά οχήματα έως έξυπνα κτίρια.

close menu