Οικονομικά αποτελέσματα

Με υπερδιπλάσια κέρδη έκλεισε το εννεάμηνο για την Intertech

Στα €226 χιλ. διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων της Intertech έναντι €100 χιλ, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση, έφτασε τα €12.667 χιλ. έναντι €16.045 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας μείωση 21%.

Tο Μικτό Περιθώριο Κέρδους αυξήθηκε στο 22% έναντι του 20% της περσινής περιόδου. Η αύξηση της κερδοφορίας αποδίδεται στην εμπορική πολιτική που εφαρμόζεται εντός του 2022 και στην έναρξη υλοποίησης του έργου με την Πολεμική Αεροπορία.

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση του κύκλου εργασιών, σχετίζονται με την περιορισμένη διαθεσιμότητα εμπορευμάτων από τα εργοστάσια των προμηθευτών, με τις αυξήσεις τιμών αγοράς των εμπορευμάτων, τις χρονικές καθυστερήσεις παραλαβής καθώς και με το αυξημένο κόστος μεταφοράς, αναφέρει ανακοίνωση.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει τις ελλείψεις και τις αυξήσεις των τιμών με άμεσες κινήσεις προσαρμογής, όπως η μετακύλιση του αυξημένου κόστους στις τιμές πώλησης των εμπορευμάτων, σταδιακά και ανάλογα της ζήτησης και της κατηγορίας των ειδών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ομαλή ροή εμπορευμάτων στην αγορά, η Εταιρεία ακολουθεί προσεκτικό προγραμματισμό στη διαχείριση του στοκ ασφαλείας.

Η δανειακή και κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές κατά το γ’ τρίμηνο 2022, ούτε σημειώθηκαν ασυνήθιστες μεταβολές στο ύψος των μεγεθών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.

Οι προοπτικές για το τελευταίο τρίμηνο του 2022, δείχνουν ανοδική τάση των πωλήσεων δεδομένου ότι καταγράφεται εξομάλυνση της διαθεσιμότητας των προϊόντων από τους κύριους προμηθευτές της Εταιρείας και αυξημένη ζήτηση λόγω των προσφορών της Βlack Friday και της εορταστικής περιόδου του Δεκεμβρίου. Αναφορικά με το ενεργειακό κόστος καθώς και την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, η Εταιρεία καταφέρνει να εξομαλύνει την επίπτωση τους στην καθημερινή της λειτουργία και δεν αναμένει σοβαρές επιπτώσεις στα αποτελέσματα τέλους χρήσης 2022.

Η Διοίκηση της Εταιρείας – λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω – εκτιμά ότι στο κλείσιμο της χρονιάς θα διατηρηθεί η κερδοφορία και θα περιοριστεί η μείωση τζίρου η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο -18% σε σχέση με το 2021.

close menu