Οικονομία

Με voucher και 165 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης η σύνδεση POS με ταμειακές

Με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ προχωρούν με ταχύ ρυθμό την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, σε μια δράση που θα χρηματοδοτηθεί με 165 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα “τρέξει” με voucher.

Υπολογίζεται ότι η διασύνδεση αφορά 540 χιλ. ταμειακές μηχανές, ενώ σε πρώτη φάση 400 χιλ. μηχανές θα διασυνδεθούν με τα POS μέχρι το τέλος Ιουλίου. Στόχος είναι η δράση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ώστε να κλείσουν «παράθυρα» φοροδιαφυγής τα οποία επιτρέπουν σήμερα σε επιχειρήσεις να αποφεύγουν την έκδοση αποδείξεων ακόμη κι αν πληρώνονται με κάρτες μέσω POS ή να αλλοιώνουν εκ των υστέρων τα δεδομένα των αποδείξεων που έχουν εκδώσει στους πελάτες τους ή ακόμη και να «εξαφανίζουν» από τη μνήμη των φορολογικών μηχανισμών αποδείξεις που έχουν δώσει στους πελάτες τους.

Το σχέδιο δράσης κινείται σε τρεις άξονες:

  • Διασύνδεση ταμειακών με POS. Από τους φορολογικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι η πληρωμή με κάρτα δεν συνοδεύεται από απόδειξη, ορισμένες επιχειρήσεις δικαιολογούν τον τζίρο των καρτών με αποδείξεις άλλων συναλλαγών και ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν POS που εκκαθαρίζονται εκτός Ελλάδος. Με τη διασύνδεση ταμειακών – POS η πληρωμή με κάρτα θα πραγματοποιείται μόνο όταν η απόδειξη εκδοθεί από την ταμειακή ενώ το POS δεν μπορεί να δεχθεί «ελεύθερες συναλλαγές», δηλαδή συναλλαγές εκτός του ΦΗΜ. Μέχρι τον Ιούνιο του 2023 η υποχρεωτική διασύνδεση θα γίνει συνολικά για 400.000 ταμειακές – POS για επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 100.000 ευρώ ενώ μέχρι τέλος Ιουλίου 2023 για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ.
  • Νέου τύπου φορολογικοί μηχανισμοί. Με τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις η έκδοση αποδείξεων βασίζεται σε αρχεία που αποθηκεύονται μόνο στον υπολογιστή, οι μηχανισμοί δεν αποθηκεύουν αξίες στη φορολογική μνήμη ενώ έχουν διαπιστωθεί και παρακάμψεις στη λειτουργία των μηχανισμών. Για την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων περίπου 140.000 φορολογικοί μηχανισμοί θα αποσυρθούν μέχρι τον Οκτώβριο και θα αντικατασταθούν από νέους μηχανισμούς οι οποίοι αποθηκεύουν όλα τα ποσά στη φορολογική τους μνήμη, εκδίδουν σχετικές αναφορές και διαβιβάζουν απευθείας, και όχι μέσω υπολογιστή τις συναλλαγές στην ΑΑΔΕ
  • «Έξυπνοι» ηλεκτρονικοί μηχανισμοί στην εστίαση. Σήμερα χρησιμοποιούνται υπολογιστές που δεν καταγράφουν τραπέζια και παραγγελίες, οι παραγγελίες «περνούν» σε αρχεία στον υπολογιστή και όχι στην ταμειακή, εκδίδονται δελτία παραγγελίας που στη συνέχεια είτε ακυρώνονται, χωρίς να καταγράφονται στην φορολογική μνήμη του μηχανισμού, είτε δεν εκδίδεται τελική απόδειξη ενώ εκ των υστέρων διαγράφεται τζίρος. Με τη χρήση νέων φορολογικών μηχανισμών η απόδειξη εκτυπώνεται μόνο από ενσωματωμένο εκτυπωτή, καταγράφονται στη φορολογική μνήμη οι εκκρεμείς παραγγελίες («ανοικτά» τραπέζια) και οι εκκρεμείς προς έκδοση αποδείξεις ενώ εκδίδεται “Z” εφόσον έχουν κλείσει όλα τα ανοικτά τραπέζια.
    Η κάλυψη του κόστους αναβάθμισης και αντικατάστασης ταμειακών μηχανών και ηλεκτρονικών μηχανισμών θα γίνει από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 165 εκατ. ευρώ και οι αιτήσεις για τα voucher θα τρέξουν σε δύο κύκλους, μέχρι 15 Μαΐου και μέχρι 30 Ιουνίου. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν υποβληθεί 50.000 αιτήσεις από τις επιχειρήσεις.
close menu