Εκδηλώσεις Teamworks

Με σημαντικές τοποθετήσεις ολοκληρώθηκε η 1η ημέρα του Συνεδρίου DIGITAL HEALTH CARE | DPO SECURITY 2024

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024, διεξάγεται η υβριδική διοργάνωση της 2ης ημέρας του Συνεδρίου στο Αμφιθέατρο ΕΚΔΔΑ, με παράλληλη ψηφιακή μετάδοση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης ημέρας του 14ου «Digital Health Care | DPO & ICT Security World», που διοργανώνει η Teamworks|Metateam, (19 και 20 Ιουνίου), με βασικό θεματικό τίτλο: «Ψηφιακή Υγεία και Ασφάλεια στο δρόμο της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024, διεξάγεται η υβριδική διοργάνωση της 2ης ημέρας του Συνεδρίου στο Αμφιθέατρο ΕΚΔΔΑ (με παράλληλη ψηφιακή μετάδοση).

Καραγιάννης: Κρίσιμος ο ρόλος της ΗΔΙΚΑ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών έργων

Τις εργασίες τις διοργάνωσης «άνοιξε» με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ, Ιωάννης Καραγιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο που έχει αναλάβει η ΗΔΙΚΑ σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών έργων που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες υγείας και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο κος Καραγιάννης μίλησε για το έργο του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και για τη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτό της Διαχείρισης Ογκολογικών Ασθενών, ενώ υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ψηφιακών συστημάτων και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, τα οποία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την ΗΔΙΚΑ.

Αναφέρθηκε στα «έξυπνα» νοσοκομεία, που αποτελούν το μέλλον της ιατρικής περίθαλψης, αλλά και για χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Για τον Πρόεδρο της ΗΔΙΚΑ, η ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης στον τομέα της υγείας που οδηγεί στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι ένα αναπόφευκτο και αναγκαίο βήμα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Για τον λόγο αυτό, θα επισημάνει την ανάγκη, η Ελλάδα να ακολουθήσει και να ηγηθεί σε αυτή την παγκόσμια τάση.

«Προστασία Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Υγεία»

Στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο: «Προστασία Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Υγεία», συμμετείχαν οι κ.κ. Δημήτρης Ζωγραφόπουλος (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Υπουργείου Υγείας), Δρ. Λίλιαν Μήτρου (Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Δίκαιο της Ιδιωτικότητας, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία), Αντώνης Στασής (Γενικός Διευθυντής, Γενική Δ/νση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΓΓΠΣΨΔ), Νίκος Ιωσήφ (C.E.O. & Founder BRAINS I.C.S. | President & Co-Founder Human Health Intelligence org) και Γιώργος Μπολάνης (Senior Analyst, Clip News).

Μήτρου: Εάν τα δεδομένα είναι το «καινούργιο πετρέλαιο» τότε η ΤΝ είναι το «διυλιστήριό τους»

Η κα Μήτρου είπε, μεταξύ άλλων πώς, το θέμα της προστασίας δεδομένων και της ΤΝ στον τομέα της υγείας, δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς υπάρχει 10ετίες τώρα. Στην αλυσίδα των ευθυνών και της ευθύνης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις νομικές και θετικές συνέπειες. Κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία, στον τομέα της υγείας. Έχουμε ένα  σύστημα που λειτουργεί με αυτονομία και βέβαια υπάρχουν κανόνες/οδηγίες που έχουν εκπονηθεί από την ΕΕ. Εάν τα δεδομένα είναι το «καινούργιο πετρέλαιο» τότε η ΤΝ είναι το «διυλιστήριό τους». Έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα και η αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων. Και βέβαια, το θέμα είναι εάν οι αρμόδιοι φορείς του κλάδου Υγείας, είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ροή όλων αυτών των κρίσιμων δεδομένων. Επίσης, κρίσιμο ζήτημα της προστασίας δεδομένων είναι η υποστήριξη ατόμων με προβλήματα, όχι μόνο της κινητής κατάστασης, αλλά και της ψυχολογικής. Αυτό θέτει πολλά ζητήματα. Το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι επαρκές. Η διαφάνεια επίσης είναι ιδιαίτερης σημασίας ζητούμενο.

Ζωγραφόπουλος: Τα ευαίσθητα δεδομένα της Υγείας χρειάζονται μία ξεκάθαρη νομική βάση

Ο κος Ζωγράφοπουλος επεσήμανε ότι, είναι σημαντικό να ξέρουμε πως προσεγγίζονται τα θέματα προστασίας δεδομένων, από έναν DPO. Πέρα από τα δεδομένα της υγείας, για εμάς είναι σημαντικά και τα γενετικά δεδομένα. Η ΤΝ στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και σ΄ αυτό το τομέα. Έχουμε μια κατάσταση πολυνομίας. Παλαιότερα είχαμε ένα κείμενο, ενώ 6 χρόνια μετά, αυτό δεν ισχύει. Η Αρχή Τεχνολογικής Ουδετερότητας, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Για τα ευαίσθητα δεδομένα χρειαζόμαστε μία ξεκάθαρη νομική βάση. Θέλουμε ουσιαστικές πολιτικές ασφαλείας. Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να επικαιροποιήσει την Πολιτική Ασφαλείας. Τα συστήματα DLP μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα μελλοντικά και αυτό θα πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στασής: Μέχρι του χρόνου θα έχουμε πολύ ενεργή εξέλιξη πραγμάτων

Ο κος Στασής τόνισε ότι την εποχή της ΤΝ υπάρχουν πολλές διαστάσεις των δεδομένων, όπως π.χ τα γενετικά δεδομένα ή τα φάρμακα. Η ΤΝ στην υγεία δεν είναι κάτι καινούργιο. Στο Φάκελο Υγείας, που έχουμε πια δεδομένα αρκετά, αυτό μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερη διαχείριση των πόρων, ενώ μελλοντικά θα βοηθήσει και σε άλλους τομείς. Η ΤΝ και τα δεδομένα που παράγει, είναι πολλά. Η ιδέα της Γενικής Χρήσης της ΤΝ αρχίζει βέβαια να προβληματίζει . Δεν υπάρχει Οργανισμός που δεν ασχολείται με την ΤΝ, όλους τους απασχολεί το θέμα, παγκοσμίως. Μέχρι του χρόνου θα έχουμε πολύ ενεργή εξέλιξη πραγμάτων και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμάς στο Υπουργείο Υγείας μας απασχολεί το τι σημαίνει ένα έργο ΤΝ. Οι δομές των DPO που έχουν οι φορείς, επαρκούν;

Ιωσήφ: Η Ελλάδα έχει φύγει από τα λόγια και έχει περάσει στα έργα

Τα τελευταίο χρόνο μιλάμε όλοι για ΤΝ, οπότε αρχίζουμε και γινόμαστε ώριμοι κατά κάποιο τρόπο. Η ΤΝ μπορεί να αναλύσει μεγάλο όγκο δεδομένων υγείας με απίστευτη ακρίβεια, κάτι που είναι παγκοσμίως σημαντικό. Είναι αναρίθμητες οι εταιρείες που απασχολούνται με όλους τους κλάδους Υγείας και παράγουν προϊόντα ΤΝ. Η ΤΝ μπορεί να επιφέρει τον απόλυτο μετασχηματισμό στην Υγεία, απόλυτο, χρήσιμο και κρίσιμο. Χωρίς δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει ΤΝ. Στη χώρα μας σήμερα, υπάρχουν μεγάλα ψηφιακά έργα στον χώρο της υγείας, ιδιαίτερα κομβικά. Τα δεδομένα που μας δίνουν αυτά τα έργα, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για μελλοντική χρήση της ΤΝ. Η χώρα μας προχωράει μπροστά και ήδη υλοποιούνται πολλά και σημαντικά πράγματα με χρήση ΤΝ. Έχουμε φύγει από τα λόγια και έχουμε περάσει στα έργα. Είναι ευκαιρία να κάνουμε τα πράγματα σωστά χωρίς βέβαια να βιαστούμε. Με τη συμβολή όλων των ανθρώπων και των οργανισμών που ασχολούνται με τα θέματα υγείας μπορούμε να νιώθουμε αισιόδοξοι. Ο κακός μας εαυτός είναι ο μόνος κίνδυνος για τη ΤΝ.

Μπολάνης: Κολοσσιαίο το αφήγημα που δημιουργούν τα αδόμητα δεδομένα

Ο κ. Μπολάνης εστίασε στο ρόλο των αδόμητων δεδομένων, ώστε να υπάρξει μεγιστοποίηση της ανάλυσής τους και επακόλουθα ελεγχόμενη και μεγιστοποιημένη πρόσβαση σε αυτά. Αυτός ο τεράστιος όγκος δεδομένων δημιουργεί ένα κολοσσιαίο αφήγημα το οποίο πρέπει να δομηθεί όπως είπε ώστε να γίνει κατανοητό και διαχειρίσιμο, ενώ περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία.

«Ιατρικός Φάκελος, Διαλειτουργικότητα και Σύγχρονες Ψηφιακές Εξελίξεις στην Υγεία»

Στη δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο: «Ιατρικός Φάκελος, Διαλειτουργικότητα και Σύγχρονες Ψηφιακές Εξελίξεις στην Υγεία» μίλησαν οι κ.κ.: Αλέξανδρος Ασημακόπουλος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποδομών, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), Ελπίδα Φωτιάδου (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οριζόντιων Δράσεων Ηλεκτρονικής Υγείας | Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας, ΗΔΙΚΑ Α.Ε), Κωνσταντίνος Μιχαλίτσης (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συστημάτων Β΄θμιας Φροντίδας Υγείας, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ (Αντιπρόεδρος HL7 Hellas) και Δημήτρης Ρούσσος (Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης & Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκομείο Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο”).

Ασημακόπουλος: Το H-cloud θα αλλάξει το τοπίο στον κλάδο της Υγείας

Ο κος Ασημακόπουλος αναφερόμενος στο H-cloud παρουσίασε τις εργασίες που έχουν γίνει έως σήμερα και οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη του 2023. Υπάρχουν 3 κέντρα δεδομένων σε Ολλανδία, Ιρλανδία, Γερμανία, τα οποία διαθέτουν όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε ανάγκη με διεθνή και υψηλά πρότυπα ασφάλειας. Ακολουθούν πιστά κανόνες ονοματολογίας, προσφέρουν σημαντική διαλειτουργικότητα και κάθε υποδομή, δίνοντας πληροφορίες για τους πόρους που χρησιμοποιούνται για το κάθε περιβάλλον και ανάλογα τις απαιτήσεις αυξάνονται οι πόροι άμεσα. Πρόκειται για ένα από τα κυριότερα και σημαντικότερα έργα στον κλάδο της υγείας που θα αλλάξει το τοπίο σημαντικά.

Φωτιάδου: Έως τα τέλη του 2025 ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Η κα Φωτιάδου μίλησε για τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, ο οποίος θα εγκατασταθεί άμεσα στο H-cloud, ενώ το έργο συνολικά θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2025. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η προαγωγή και η προστασία της υγείας του πληθυσμού, ο έλεγχος των δαπανών, όπως και η άσκηση εποπτείας σε φορείς του υγειονομικού τομέα. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος σχεδιάζεται να βασιστεί στο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, βασική προϋπόθεση για το έργο, και θα έχει δυνατότητα διασύνδεσης με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα. Σαφώς, πρέπει να εξεταστούν θέματα πρόσβασης όπως και εξειδίκευσης των πολιτών αλλά και των εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας.

Μιχαλίτσης: Η λέξη «δεδομένα» είναι το κλειδί όλων

Ο κ. Μιχαλίτσης εστίασε σε όλα τα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει η ΗΔΙΚΑ στο κλάδο της υγείας και έδωσε το στίγμα για τις μελλοντικές δράσεις και υλοποιήσεις. Υπογράμμισε ότι, τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για την ΤΝ στην υγεία, ωστόσο η ΤΝ δεν είναι κάτι καινούργιο. Η λέξη δεδομένα είναι το κλειδί όλων. Χωρίς δεδομένα δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι η χρήση της Τ.Ν. Δεν έχουν περάσει πάνω από 7 μήνες που παρουσιάσαμε τα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο της υγείας. Τα έργα αυτά θα δώσουν την απαραίτητη και κρίσιμη πληροφόρηση, ενώ η συλλογή των δεδομένων θα φέρει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα, όπως η Υγεία.

Μπέρλερ: Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας είναι έργο διαλειτουργικότητας

Ο Δρ Μπέρλερ αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό κανονισμό για τη διαχείριση δεδομένων EHDS, ο οποίος, όπως είπε «ωρίμασε» ταχύτατα τα τελευταία δύο χρόνια προκειμένου να ανταποκριθεί στις εξελίξεις. Ο κανονισμός ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία πριν από τις ευρωεκλογές και αναμένεται να αρχίσει να εφαρμόζεται από το ερχόμενο φθινόπωρο ώστε να είναι πλήρως ενεργός από το 2028 και μετά. Το άρθρο 6 είναι το πιο σημαντικό καθώς αφορά στον μορφότυπο, το σετ προδιαγραφών διαλειτουργικότητας με το οποίο θα λειτουργούν όλα τα συστήματα στην ΕΕ.  Το έργο του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας είναι ένα έργο διαλειτουργικότητας και ως τέτοιο θα πρέπει να αναδιαμορφώνεται, θα πρέπει να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του EHDS και δεν θα πρέπει να σχεδιαστεί ερήμην των χρηστών.

Ρούσσος: Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου

Ο κ. Ρούσσος αναφέρθηκε στην προσπάθεια ψηφιοποίησης στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο», το οποίο είναι το πρώτο νοσοκομείο της χώρας, καθώς λειτουργεί από το 1825. Η χρήση της πλατφόρμας DocuTracks, από το 2020, έχει συμβάλλει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του νοσοκομείου, τόσο στην εσωτερική επιχειρησιακή λειτουργία του, όσο και στην αλληλεπίδραση με εξωτερικούς αποδέκτες, παρέχοντας σημαντικά οφέλη στην κατεύθυνση αυτή.

«Καινοτομικές εφαρμογές, Νέες Τεχνολογίες και Προσωπικά Δεδομένα στην Υγεία»

Στην τρίτη θεματική ενότητα με τίτλο: «Καινοτομικές εφαρμογές, Νέες Τεχνολογίες και Προσωπικά Δεδομένα στην Υγεία», συμμετείχαν οι κ.κ.: Ιωάννα Σαλαγιάννη (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συστημάτων Τομέα Α’ θμιας Φροντίδας Υγείας | Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), Κώστας Μαθιουδάκης (Προϊστάμενος Τμήματος Ανάλυσης και Σχεδιασμού | Διεύθυνση Συστημάτων Α’βάθμιας Φροντίδας Υγείας | Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), Γεώργιος Ε. Δαφούλας, (Κλινικός συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών υγείας CitiesNet Δήμων Κεντρικής Ελλάδας) και Γεώργιος Τζώρτζης (Προϊστάμενος τμήματος διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύου, ΗΔΙΚΑ).

Σαλογιάννη: Τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει αλλάξει όλο το «τοπίο» της υγείας

Η κα Σαλαγιάννη μίλησε για τις ψηφιακές εφαρμογές στον τομέα Υγείας. Έκανε ειδική αναφορά στα συστήματα και της εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ που ήδη λειτουργούν και βρίσκονται σε παραγωγική διαδικασία και γνωστοποίησε ότι πάνω από το 50% του πληθυσμού έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση. Επεσήμανε ότι, όλα αυτά τα έργα είναι για το σήμερα, γιατί μέσα στα επόμενα 2 με 3 χρόνια το «τοπίο» αυτό θα έχει αλλάξει. Τα ευρωπαϊκά πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσουν πολλά και μεγάλα έργα ακόμα στη χώρα. Η Ελλάδα συμμετέχει σε διεθνείς δράσεις ανταλλαγής δεδομένων. Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση της ΤΝ μέσα από αυτόν τον πλούτο δεδομένων.

Μαθιουδάκης: Οι νέες εφαρμογές της υγείας έχουν επίκεντρο τον ασθενή

Ο κ. Μαθιουδάκης τόνισε ότι οι νέες εφαρμογές που υλοποιούνται σήμερα στον κλάδο της υγείας έχουν επίκεντρο τον ασθενή και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ωφέλιμο. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που δεν γνωρίζουν πολλά και σημαντικά στοιχεία στον κλάδο της υγείας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό καρκινοπαθών στη χώρα, κάτι που θα αλλάξει ριζικά μέσα από τα μεγάλα και σημαντικά έργα, όπως είναι το Μητρώο Ασθενών ή μέσα από δράσεις προληπτικής ιατρικής.

Δαφούλιας: Τo 5G θα διασυνδέσει Περιφέρειες και δήμους με όλους τους φορείς υγείας

Ο κ. Δαφούλιας μίλησε για την διασύνδεση που πρέπει να έχει η Περιφέρεια και οι δήμοι με τα νοσοκομεία και με το ιατρικό προσωπικό της χώρας. Μίλησε για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 5G-TERRA που θα βοηθήσει στη διασύνδεση αυτή. Τόνισε ωστόσο πως είναι αρκετά ακριβή λύση, όμως πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα πρόκειται να χρηματοδοτήσουν αυτά τα προγράμματα των δήμων, οπότε θα βρεθεί ικανοποιητική λύση. Είμαστε στην 4η βιομηχανική επανάσταση, οπότε είμαστε στο 5G και πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι.

Τζώρτζης: Επιχειρηματική πρόκληση για την ΗΔΙΚΑ η προστασία των δεδομένων

Ο κ. Τζώρτζης αναφέρθηκε σε τεχνικά θέματα, παρουσιάζοντας αποτελέσματα μελέτης του ENISA για τις απειλές στον χώρο της υγείας. Όπως τόνισε, οι επιχειρηματικές προκλήσεις για την ΗΔΙΚΑ είναι η διαθεσιμότητα, η συμμόρφωση με πρωτόκολλα και κανονισμούς και η προστασία των δεδομένων. Στο τελευταίο αυτό κομμάτι, ανέλυσε σειρά τεχνικών και διοικητικών μέτρων που είναι αναγκαία στην κατεύθυνση αυτή. Υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η ΗΔΙΚΑ στην ασφάλεια των δεδομένων και στη διαρκή βελτιστοποίηση των διαδικασιών που την εξασφαλίζουν.

Στρογγυλή Τράπεζα: Η συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην υλοποίηση ψηφιακών έργων

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με συζήτηση σε Στρογγυλή Τράπεζα μεταξύ των κ.κ Νίκης Τσούμα (Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΗΔΙΚΑ Α.Ε), Βασίλη Κορκίδη (Πρόεδρος, ΕΒΕΠ), Δημήτρη Γιάντση (Γενικός Διευθυντής Έργων, ΚτΠ Μ.Α.Ε) και Γιώργου Κακουλίδη (Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΣΠΥ), οι οποίοι συζήτησαν για τη συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην υλοποίηση ψηφιακών έργων, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες υγείας, και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, επεσήμαναν την ανάγκη επένδυσης σε νέες τεχνολογίες, και την προτεραιότητα της διαλειτουργικότητας για βελτιωμένες και αποδοτικές υπηρεσίες υγείας.

Τσούμα: Υλοποιούνται δράσεις που γίνονται για πρώτη φορά στον κλάδο της υγείας

Η κα Τσούμα αναφέρθηκε στα όλα τα εμβληματικά έργα της ΗΔΙΚΑ που αφορούν στον κλάδο της υγείας, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί και προχωρούν με βάση το χρονοδιάγραμμά τους. Όλα τα συστήματα αυτά έρχονται να «κάτσουν» σε ένα αναβαθμισμένο cloud της ΗΔΙΚΑ. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, υλοποιούνται δράσεις που γίνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως είναι η προληπτική ιατρική. Αυτή τη φορά από το ΕΣΠΑ και όχι από το Ταμείο Ανάκαμψης, υλοποιείται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας το πρόγραμμα εικόνας. Αυτό που επιχειρείται είναι η διαλειτουργικότητα, η ενοποίηση και η επικοινωνία όλων των βάσεων και των συστημάτων του τομέα υγείας, ώστε να παρέχονται πιο ευέλικτες και έγκυρες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Κορκίδης: Ψηφιακή υγεία και ασφάλεια παρέχουν και ψυχική υγεία – Μην ψηφιοποιήσουμε και τη γραφειοκρατία

Ο κ. Κορκίδης τόνισε ότι η ψηφιακή υγεία και η ασφάλεια προσφέρουν κυρίως ψυχική υγεία, τόσο στους πολίτες όσο και στους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι το άλμα που έκανε η χώρα τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, σημειώνοντας την αναγκαιότητα επενδύσεων για να προχωρήσει η ταυτόχρονη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η εξέλιξη αυτή, ανέφερε, θα δημιουργήσει 180.000 νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει το ΑΕΠ κατά 7% ως το 2026 καθώς και την παραγωγικότητα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε σειρά ψηφιακών υπηρεσιών και τα οφέλη που προσφέρουν σε επίπεδα παραγωγικότητας, γραφειοκρατίας και διαφάνειας. Προσοχή να μην ψηφιοποιήσουμε τη γραφειοκρατία, ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα.

Γιάντσης: Στόχος μας να μηδενίσουμε τη γραφειοκρατία παντού

Ο κ. Γιάντσης ανέλυσε τις δράσεις της ΚτΠ ΑΕ τονίζοντας, μεταξύ άλλων: Είμαστε πρωταθλητές στον πλήθος των έργων που διαχειριζόμαστε ως ΚτΠ ΑΕ και μάλιστα ξεπερνάμε κατά πολύ την ΗΔΙΚΑ. Η ΚτΠ ΑΕ υπάρχει στο προσκήνιο εδώ και 23 χρόνια, και είναι ο βραχίονας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, διαχειριζόμαστε 390 έργα ύψους 2,8 δις. ευρώ, 147 προγραμματισμένες συμφωνίες ύψους 5,1 δισ. ευρώ και 11 δράσεις σε επιχειρήσεις και πολίτες (ευάλωτους οικονομικά) ύψους 640 εκατ. ευρώ. Ποσά πολύ σοβαρά, οπότε χρειάζεται σοβαρότητα από την πλευρά μας. Τα τελευταία 5 χρόνια γίνεται τεράστια προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Από το 2019, η ΚτΠ ΑΕ μετασχηματίστηκε και εσωτερικά για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό τον όγκο έργων. Στόχος μας είναι η έγκαιρη υλοποίηση όλων των έργων. Έχουμε χρηματοδοτική «πηγή» το Ταμείο Ανάκαμψης με 21 δις. ευρώ. Επίσης 35 εκατ. ευρώ θα διατεθούν, μέσα στους επόμενους μήνες, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ. Στόχος μας είναι να μηδενίσουμε τη γραφειοκρατία στα πάντα. Στον κλάδο της Υγείας, ασχολούμαστε με μόλις 5 έργα, οπότε η ΗΔΙΚΑ είναι σίγουρα η πρωταγωνίστρια καθώς διαχειρίζεται πολλά περισσότερα.

Κακουλίδης: Προσοχή σε κεντρικό συντονισμό, γραφειοκρατία και ταχύτητα

Ο κ. Κακουλίδης περιέγραψε τις δραστηριότητες του ΕΣΠΥ, τονίζοντας ότι έχει κάθετη δραστηριοποίηση στον τομέα του e-health. Εστίασε στη σημασία του κεντρικού συντονισμού, σε επίπεδο υπουργείων και στο πρόβλημα της γραφειοκρατίας που καθυστερεί τις υλοποιήσεις έργων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ταχύτητας, υποστηρίζοντας ότι εκεί δεν τα πάμε καλά και οι ρυθμοί των εξελίξεων παραμένουν πολύ αργοί. Σε επίπεδο διαλειτουργικότητας, υπογράμμισε ότι στο κομμάτι της οργάνωσης και των κωδικοποιήσεων υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα να γίνουν και ότι το πρόβλημα δεν είναι τεχνολογικό. Ανέλυσε τους πυλώνες ενίσχυσης της Καινοτομίας, εστιάζοντας στην πρόσβαση στον Προσωπικό Φάκελο Υγείας από τρίtα συστήματα λογισμικού για την υλοποίηση νέων καινοτόμων υπηρεσιών.

Το Συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., της Κοινωνίας της Πληροφορίας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και με την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών φορέων όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), το HL7 Hellas και το Hellenic Digital Health Cluster (HDHC).

Χορηγοί του Συνεδρίου: BRAINS Innovative Consulting Services, Clip News, Dataverse, ΙΚnowΗow (IKH), NOVA ICT, UBITECH

Media Sponsors: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AI-report, Clip News, ICTdaily News, ICTplus, ICTweekly

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Links

close menu