Εκδηλώσεις Teamworks

Ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ, Ιωάννης Καραγιάννης, «άνοιξε» τις εργασίες του «Digital Health Care | DPO & ICT Security World»

Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες του 14ου «Digital Health Care | DPO & ICT Security World», που διοργανώνει η Teamworks|Metateam, την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024, με βασικό θεματικό τίτλο: «Ψηφιακή Υγεία και Ασφάλεια στο δρόμο της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η σημερινή 1η ημέρα του Συνεδρίου διεξάγεται ψηφιακά, ενώ η αυριανή 2η ημέρα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ).

Κατά την 1η ημέρα της ψηφιακής διοργάνωσης, μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων από τον Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Χώρο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στελέχη του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αλλά και στελέχη της αγοράς ΤΠΕ παρακολουθούν τις εργασίες, μέσω του ιδιόκτητου ψηφιακού τρισδιάστατου Συνεδριακού Κέντρου «Πυθαγόρας», το οποίο εξασφαλίζει ολοκληρωμένη επικοινωνία και ενημέρωση σε σύνεδρους από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Τι εργασίες της 1η ημέρας άνοιξε» ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ, Ιωάννης Καραγιάννης, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του χαιρετίζοντας τους παρευρισκόμενους και εκφράζοντας τη χαρά του για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο της Teamworks. Τόνισε τη σημασία της αξιοποίησης της τεχνολογίας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στον 21ο αιώνα, σημειώνοντας ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι καινοτομίες στην πληροφορική έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την υγεία.

Ο κ. Καραγιάννης υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της ΗΔΙΚΑ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών έργων που βελτιώνουν τις υπηρεσίες υγείας και την καθημερινότητα των πολιτών. Αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση των ιατρικών αρχείων για το έργο του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και τη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτό της Διαχείρισης Ογκολογικών Ασθενών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των ασθενών. Επισήμανε την απόλυτη προτεραιότητα που δίνεται στην ασφάλεια των ψηφιακών συστημάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ τόνισε επίσης τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στις νέες τεχνολογίες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Αναφέρθηκε στα «έξυπνα» νοσοκομεία, τα οποία αποτελούν το μέλλον της ιατρικής περίθαλψης με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, τηλεϊατρική και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Υπογράμμισε την ανάγκη της Ελλάδας να ακολουθήσει και να ηγηθεί σε αυτή την παγκόσμια τάση, σημειώνοντας ότι η ΗΔΙΚΑ υλοποιεί σημαντικά έργα προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Καραγιάννης ανέφερε τις νέες δυνατότητες που ανοίγει η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική έρευνα και την κλινική πράξη, από τη διάγνωση και την εξατομικευμένη θεραπεία έως την ανάλυση μεγάλων δεδομένων για την πρόληψη ασθενειών. Επισήμανε τις ανεκτίμητες δυνατότητες που προσφέρουν τα data centers και οι υπηρεσίες cloud, όπως το HCLOUD της ΗΔΙΚΑ, για την αποθήκευση και την ανάλυση των ιατρικών δεδομένων, βελτιώνοντας την ποιότητα της φροντίδας.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στην ποιότητα των υπηρεσιών και των υποδομών για την παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης και την ανάγκη για συνεχής αναβάθμιση και συντήρηση των τεχνολογικών υποδομών. Τόνισε ότι η καινοτομία στον τομέα της υγείας δεν αφορά μόνο τις νέες τεχνολογίες, αλλά και τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και της αποδοτικότητας του συστήματος, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει σημαντικά.

Συνοψίζοντας, ο κ. Καραγιάννης δήλωσε ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης στον τομέα της υγείας και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι αναπόφευκτα και αναγκαία βήματα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Ως Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ, δεσμεύτηκε να συνεχίσει με αποφασιστικότητα και όραμα την υλοποίηση και την εφαρμογή καινοτόμων έργων για ένα υγιές και ασφαλές μέλλον για όλους.

Βασικοί Θεματικοί Άξονες του Συνεδρίου

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδείξει τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής υγείας και ασφάλειας, να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να εξετάσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ταχεία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ψηφιακή Υγεία στο Δημόσιο Τομέα: Παρουσίαση τρεχόντων και μελλοντικών έργων ψηφιακής υγείας. Αναλυτική αναφορά στα προγράμματα τηλεϊατρικής και τις υποδομές ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων.

Τεχνολογίες και Καινοτομίες στην Υγεία: Εξετάσεις νέων εφαρμογών και τεχνολογιών για την παρακολούθηση και βελτίωση της υγείας των ασθενών. Ανάλυση εφαρμογών wearable και προσωποποιημένης ιατρικής.

Ψηφιακή Ασφάλεια: Εισαγωγή στη GDPR και άλλες σχετικές νομοθεσίες για την προστασία των δεδομένων υγείας. Στρατηγικές και τεχνολογίες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στα συστήματα υγείας.

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη και των εφαρμογών της στην υγειονομική περίθαλψη. Ανάλυση προκλήσεων και ευκαιριών για επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Συνεργασίες και Χρηματοδοτήσεις: Διερεύνηση ευκαιριών για συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παρουσίαση ευκαιριών χρηματοδότησης για καινοτόμα έργα ψηφιακής υγείας.

Το Συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., της Κοινωνίας της Πληροφορίας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και με την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών φορέων όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), το HL7 Hellas και το Hellenic Digital Health Cluster (HDHC).

Δομή του διήμερου συνεδρίου

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Ψηφιακή διοργάνωση μέσω του ιδιόκτητου ψηφιακού τρισδιάστατου Συνεδριακού Κέντρου «Πυθαγόρας», εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη επικοινωνία και ενημέρωση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Υβριδική διοργάνωση στο Αμφιθέατρο ΕΚΔΔΑ (και με παράλληλη ψηφιακή μετάδοση) σε περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών για τη συνάντηση των παραγόντων της αγοράς ψηφιακού μετασχηματισμού και την ενημέρωσή τους σε θέματα στρατηγικής και χρηματοδοτήσεων, με έμφαση στη σύναψη προσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας.

Χορηγοί του Συνεδρίου: BRAINS Innovative Consulting Services, Dataverse, ΙΚnowΗow (IKH), NOVA ICT, UBITECH

Media Sponsors: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AI-report, ICTdaily News, ICTplus, ICTweekly

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Links

close menu