Επιχειρήσεις

Lidl Ελλάς: Επενδύει στον ψηφιακό και «πράσινο» μετασχηματισμό της

Οι ηλεκτρονικές ετικέτες τιμής είναι το νέο σύστημα απεικόνισης των ετικετών τιμής όλων των προϊόντων στα καταστήματα της Lidl Ελλάς.

Από το 1999 μέχρι σήμερα η Lidl Ελλάς έχει επενδύσει στη χώρα πάνω από 1,4 δισ. ευρώ, ενώ για τα επόμενα 3 χρόνια το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνει νέα καταστήματα και συνολικές επενδύσεις πάνω από 120 εκατ. ευρώ για το δίκτυο των καταστημάτων και των αποθηκών της.

Θέτοντας σε προτεραιότητα τον ψηφιακό αλλά και τον «πράσινο» μετασχηματισμό της, η Lidl Ελλάς πρωτοπορεί μέσα από καινοτόμες ενέργειες.

Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικών ετικετών

Στο πλαίσιο αυτό, η Lidl Ελλάς επένδυσε 20 εκατ. ευρώ στην εγκατάσταση ηλεκτρονικών ετικετών τιμών σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της, ώστε να παρέχει αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση για τα προϊόντα και τις τιμές, αλλά και απλές διαδικασίες για τους εργαζομένους της.

Μέσα από αυτήν την επένδυση, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλει σημαντικά αφενός στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών της και αφετέρου θέτει νέα δεδομένα στη διαμόρφωση του τεχνολογικού περιβάλλοντος στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, στο πλαίσιο του υγειούς ανταγωνισμού.

Οι ηλεκτρονικές ετικέτες τιμής είναι το νέο σύστημα απεικόνισης των ετικετών τιμής όλων των προϊόντων στα καταστήματα της Lidl Ελλάς. Με την αντικατάσταση των παραδοσιακών χάρτινων ετικετών με ψηφιακές ετικέτες, η εταιρεία επιτυγχάνει τη μείωση κατανάλωσης χαρτιού, αλλά και την αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας, μετατοπίζοντας χρόνο από την αντικατάσταση ετικετών στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών.

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Το νέο σύστημα απεικόνισης ετικετών τιμής αποτελείται από ψηφιακές οθόνες, οι οποίες υποστηρίζουν την αυτόματη αλλαγή τιμής προϊόντων και σημάνσεων. Η τεχνολογία αυτή ενημερώνει τις ετικέτες για οποιαδήποτε αλλαγή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο ταυτόχρονα σε όλα τα καταστήματα της Lidl Ελλάς πανελλαδικά.

Οι ηλεκτρονικές ετικέτες τιμής αποτελούν ένα μέσο απλοποίησης και βελτίωσης των εταιρικών διαδικασιών με πολλές δυνατότητες, οι οποίες προστίθενται σταδιακά. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ενδείξεις εβδομαδιαίας ανακύκλωσης προϊόντων, πληροφοριών για προϊόντα που προορίζονται για επιστροφή, ακόμα και υπενθυμίσεις για πότισμα σε κωδικούς φυτών.

Τα οφέλη της νέας καινοτομίας

Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών ετικετών τιμής στα καταστήματα της Lidl Ελλάς διαμορφώνει νέα δεδομένα στον τρόπο που λειτουργούν τα «φυσικά» καταστήματα λιανικού εμπορίου.

Ενδεικτικά μέσα από αυτήν την τεχνολογία η Lidl Ελλάς επιτυγχάνει:

Εξοικονόμηση χαρτιού που αγγίζει τους 3,5 τόνους ετησίως
Αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και ενασχόλησή τους με άλλες εργασίες που αφορούν τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών
Διασφάλιση της αξιοπιστίας της εταιρείας με άμεση ενημέρωση των τιμών σε πραγματικό χρόνο
Σύγχρονη και ενιαία εικόνα εξυπηρέτησης με συνεχή εμπλουτισμό των πληροφοριών προς τους καταναλωτές

Τεχνολογική υπεροχή

Το σύστημα ηλεκτρονικών ετικετών της Lidl Ελλάς αποτελεί μία από τις πιο άρτιες και καινοτόμες πρωτοβουλίες στον χώρο του λιανικού εμπορίου, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία Internet of Things. Η ηλεκτρονική ετικέτα λειτουργεί, όπως ακριβώς ένα e-book. Οι εικόνες που παράγει είναι στατικές, συνεπώς έχει την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση μπαταρίας, γεγονός που ορίζει τη διάρκεια ζωής της στα 8 έτη.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται αλλαγή της ετικέτας, είτε χειροκίνητα από το κατάστημα, είτε αυτόματα από τα κεντρικά γραφεία, διενεργείται η ακόλουθη διαδικασία:

Δίνεται εντολή στο κεντρικό ESL σύστημα για τη δημιουργία μιας ετικέτας τιμής
Η εικόνα μεταδίδεται στα σημεία πρόσβασης των καταστημάτων
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας IoΤ η εικόνα μεταδίδεται στην ηλεκτρονική ετικέτα
Συνεπώς, αξιοποιείται στο έπακρο η διαθέσιμη τεχνολογία και συνδυάζεται με τα ήδη υπάρχοντα εταιρικά συστήματα με στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας απεικόνισης των τιμών των προϊόντων.

Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα της Lidl Ελλάς διαχειρίζονται εύκολα και γρήγορα το σύνολο της διαδικασίας μέσω εφαρμογής. Συγκεκριμένα, μέσα από μία συσκευή, μικρή όσο ένα smartphone, οι εργαζόμενοι έχουν άμεση πρόσβαση με στόχο να ανταποκρίνονται και να εφαρμόζουν άμεσα στις απαιτούμενες αλλαγές.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας παραμένει η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών, ώστε όλοι οι πελάτες της να απολαμβάνουν καθημερινά μία ξεχωριστή, αξιόπιστη και καινοτόμα αγοραστική εμπειρία.

close menu