Πληροφορική

Λάβετε δράση για την εξάλειψη του αποκλεισμού και του εκφοβισμού εντός και εκτός διαδικτύου!

Η πανδημία μπορεί να έφερε την ψηφιακή τεχνολογία πιο κοντά μας από ποτέ, άνοιξε όμως και την πόρτα στην αύξηση διαδικτυακών κινδύνων, όπως είναι ο ο εκφοβισμός. Στην Ευρώπη, το 44% των παιδιών που είχαν υποστεί διαδικτυακό εκφοβισμό πριν από τον Covid-19 ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του lockdown.

Η εμπλοκή σε εκφοβισμό, είτε ως θύμα είτε ως θύτης, μπορεί να έχει μόνιμο αντίκτυπο στην υγεία και την κοινωνική ευημερία ενός ατόμου.

Στο πλαίσιο του προγράμματός του «Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Πολιτειότητα» (Digital Citizenship Education ), το Συμβούλιο της Ευρώπης δημοσίευσε εν όψει της διεθνούς ημέρας κατά της βίας και του εκφοβισμού στο σχολείο συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού, που εορτάστηκε στις 4 Νοεμβρίου 1, ειδικό φυλλάδιο με εύχρηστες οδηγίες για γονείς και εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε αυτοί να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες που χρειάζεται κάθε πολίτης για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του διαδικτυακού κόσμου.

Το φυλλάδιο «Λάβετε δράση για την εξάλειψη του αποκλεισμού και του εκφοβισμού εντός και εκτός διαδικτύου!» έχουν συγγράψει οι κυρίες Janice Richardson και Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, συνεργάτες του Συμβουλίου της Ευρώπης, και αποτελεί το δεύτερο μιας σειράς ενημερωτικών φυλλαδίων αναφορικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή πολιτειότητα.

Το φυλλάδιο έχει δημιουργηθεί σε 16 γλώσσες, με την Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, που τελεί και συντονίστρια της Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr, να έχει επιμεληθεί την Ελληνική.

Βρίσκετε το φυλλάδιο στα Ελληνικά στις εξής διαδικτυακές διευθύνσεις:

Φυλλάδιο για γονείς: https://rm.coe.int/prems-142321-grec-depliant-bullying-for-parents-a4-bat/1680a47a7d

Φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς: https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e

close menu