Κορωνοϊός

Κορωνοϊός: ξεκινάει η δοκιμή της υπηρεσίας της πύλης διαλειτουργικότητας των εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων

Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών εγγύτητας και αποστολής ειδοποιήσεων μέσω κινητών συσκευών ώστε να σπάσει η αλυσίδα των λοιμώξεων από τον κορονοϊό και να σωθούν ζωές, η Επιτροπή δημιουργεί μια υπηρεσία πύλης διαλειτουργικότητας που συνδέει τις εθνικές εφαρμογές σε ολόκληρη την ΕΕ. Σήμερα επιτυγχάνεται ένα σημαντικό ορόσημο καθώς μια ομάδα κρατών μελών αρχίζει τη δοκιμή της υποδομής. Η Επιτροπή ξεκίνησε τις δοκιμές μεταξύ των διακομιστών παρασκηνίου (backend) των επίσημων εφαρμογών από τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία και την Τσεχική Δημοκρατία, και ενός νεοσυσταθέντος διακομιστή πύλης.

Ο Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Πολλά κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων. Είναι πλέον καιρός να κάνουμε τις εφαρμογές αυτές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα ταξίδια και οι προσωπικές επαφές αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και της ενιαίας αγοράς. Η πύλη θα διευκολύνει αυτές τις επαφές στους καιρούς της πανδημίας και θα σώζει ζωές.»

Η Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, προσέθεσε: «Οι διασυνοριακές εφαρμογές ιχνηλάτησης του κορονοϊού και αποστολής ειδοποιήσεων μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία στις προσπάθειές μας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται και πάλι, οι εφαρμογές αυτές μπορούν να συμπληρώσουν άλλα μέτρα, όπως η αύξηση των διαγνωστικών τεστ και η μη ψηφιακή ιχνηλάτηση επαφών. Εάν χρησιμοποιηθούν αρκετά ευρέως, μπορούν να μας βοηθήσουν να σπάσουμε τις αλυσίδες μετάδοσης. Δεν θα σταματήσουμε να πολεμάμε σε όλα τα μέτωπα κατά της πανδημίας.»

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κορονοϊού, τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει, ή προγραμματίζουν να δημιουργήσουν, εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων. Η δημιουργία της υπηρεσίας της πύλης διαλειτουργικότητας από την Επιτροπή έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας των κρατών μελών σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή μιας ευρωπαϊκής λύσης που θα καθιστά δυνατή την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του λογισμικού παρασκηνίου (backend) των εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων στη βάση μιας αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής. Η υπηρεσία αυτή καλύπτει σχεδόν όλες αυτές τις εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί στην ΕΕ.

Με την πύλη —μια ψηφιακή υποδομή που καθιστά δυνατή τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ των διακομιστών παρασκηνίου των εθνικών εφαρμογών— θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών και σε διασυνοριακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι χρήστες και οι χρήστριες θα χρειαστεί απλώς να εγκαταστήσουν μία εφαρμογή και θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν αν έχουν διαγνωστεί θετικοί/θετικές ή να λαμβάνουν ειδοποίηση, ακόμη και αν ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Η πύλη θα λαμβάνει και θα διαβιβάζει με αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ των εθνικών εφαρμογών αυθαίρετα αναγνωριστικά, ώστε να ελαχιστοποιεί τον όγκο των ανταλλασσόμενων δεδομένων μειώνοντας έτσι την κατανάλωση δεδομένων από τους χρήστες και τις χρήστριες. Η πύλη δεν θα χειρίζεται καμία άλλη πληροφορία εκτός από τις αυθαίρετες κλείδες που δημιουργούνται από τις εθνικές εφαρμογές. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται είναι ψευδωνυμοποιημένες, κρυπτογραφημένες, περιορίζονται στο ελάχιστο και αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την ιχνηλάτηση κρουσμάτων και δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση μεμονωμένων προσώπων.

Η πύλη αναπτύσσεται και υλοποιείται από την T-Systems και την SAP και θα λειτουργεί από το κέντρο δεδομένων της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο. Αφού δοκιμαστεί, θα αρχίσει να λειτουργεί τον Οκτώβριο.

Ιστορικό

Από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία του κορονοϊού, τα κράτη μέλη, με τη στήριξη της Επιτροπής, αξιολογούν διαρκώς τις ψηφιακές λύσεις αντιμετώπισης της κρίσης από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, και της προστασίας των δεδομένων. Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών, εφόσον συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ και είναι καλά συντονισμένες, μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο σε όλες τις φάσεις διαχείρισης της κρίσης, ιδίως αυτή την περίοδο που οι περισσότερες χώρες αίρουν σταδιακά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Οι εφαρμογές μπορούν να συμπληρώνουν τις υφιστάμενες μη ψηφιακές μεθόδους ιχνηλάτησης επαφών και να βοηθήσουν στη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης του ιού. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να συμβάλλουν στη διάσωση ζωών.

Τα κράτη μέλη του δικτύου eHealth, με την υποστήριξη της Επιτροπής, ανέπτυξαν μιαεργαλειοθήκη της ΕΕ σχετικά με τη χρήση εφαρμογών για κινητές συσκευές με σκοπό την ιχνηλάτηση επαφών και την αποστολή ειδοποιήσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία συνοδεύεται από έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τις εφαρμογές για κινητές συσκευές. Η εργαλειοθήκη αποτελεί τμήμα μιας κοινής συντονισμένης προσέγγισης για τη στήριξη της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής. Για να εξασφαλιστεί ότι οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων θα λειτουργούν και σε διασυνοριακό επίπεδο, τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, συμφώνησαν σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τη διαλειτουργικότητα τον Μάιο και σχετικά με μιασειρά τεχνικών προδιαγραφών τον Ιούνιο, ενώ η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστική απόφαση με σκοπό τη δημιουργία της νομικής βάσης για τη σύσταση της υπηρεσίας της πύλης.

close menu