Τηλεπικοινωνίες

Κων/νος Μασσέλος: Η σημασία των δικτύων FTTH στην προστασία του κλίματος

Στο Green All-optical Network Forum 2022 συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ και Αντιπρόεδρος του BEREC για το 2022, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, με ομιλία του υπό τον τίτλο “All optical networks: A catalyst for sustainable energy planning and the ‘key’ for aligning the objectives of digital transformation and sustainability agendas”. Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη, με συμμετοχή κορυφαίων στελεχών του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, επικεντρώθηκε στη συζήτηση σύγχρονων, πράσινων λύσεων που μπορούν να υπηρετήσουν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το στόχο της αειφόρου ανάπτυξης.

Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ αναφέρθηκε στους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Green Deal που έχει θέσει ως εμβληματικό στόχο να καταστεί η Ευρώπη, η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και πιο ειδικά των ευρυζωνικών δικτύων αποτελεί βασική προϋπόθεση. Ως προς τούτο, η σημασία των δικτύων πρόσβασης οπτικών ινών (FTTH – Fiber to the Home) είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη, καθώς προσφέρουν το μεγάλο πλεονέκτημα της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και συνεπώς του μικρότερου αποτυπώματος CO 2 σε σχέση με τεχνολογίες για τις οποίες απαιτείτο η εκτενής χρήση ενεργού εξοπλισμού για την αύξηση της απόδοσης του δικτύου. Επιπλέον, τα δίκτυα οπτικών ινών μπορούν να αξιοποιηθούν από πληθώρα άλλων υπηρεσιών και εφαρμογών συμβάλλοντας αποφασιστικά στη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Για τους παραπάνω λόγους, ο κ. Μασσέλος επεσήμανε  την ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη της γρήγορης ανάπτυξης των δικτύων πρόσβασης οπτικών ινών (FTTH), διατυπώνοντας τις εξής προτάσεις:

(α) τη μετάβαση από τις παραδοσιακές υποδομές χαλκού (Copper Switch-Off) στα δίκτυα πρόσβασης οπτικών ινών μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από τη στιγμή που τα δίκτυα οπτικών ινών γίνονται διαθέσιμα με τρόπο που θα εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση επιχειρήσεων και καταναλωτών στα νέα δίκτυα, αλλά θα ελαχιστοποιεί την επιβάρυνσή τους από το μεγάλο κόστος της ανάπτυξης των τελευταίων μέτρων (“last mile”) αυτών των δικτύων,

(β) τη στήριξη της ζήτησης με προγράμματα επιδοτήσεων που θα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να στραφούν προς τα δίκτυα πρόσβασης οπτικών ινών,

(γ) την περαιτέρω  ψηφιοποίηση (δημόσιων και μη) υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς οι σύγχρονες δικτυακές υποδομές δεν αποτελούν από μόνες τους τελικό στόχο, αλλά συνιστούν μέσο ενίσχυσης των πολιτών, της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της κοινωνικής και οικονομικής προόδου,

(δ) την ανάπτυξη καλωδιώσεων οπτικών ινών εντός των κτιρίων (σπίτια και μικρές επιχειρήσεις) και όχι απλώς την εγκατάστασή οπτικών ινών έως τις εισόδους των κτιρίων.

Καταλήγοντας, ο κ. Μασσέλος τόνισε τη σημασία των δικτύων οπτικών ινών για την προσπάθεια επίτευξης των στόχων τόσο της ψηφιακής όσο και της πράσινης μετάβασης, επισημαίνοντας πως αποτελούν την τεχνολογικά ασφαλέστερη και ενεργειακά αποδοτικότερη λύση για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και το κλειδί για την ευθυγράμμιση των στόχων της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 (Digital Decade 2030) με το Ευρωπαϊκό Green Deal.

close menu