Έργα - Εγκαταστάσεις

Kαινοτόμο έργο του ομίλου Τιτάν κρίθηκε επιλέξιμο για χρηματοδότηση με κρατική ενίσχυση

Το καινοτόμο έργο H2CEM του Ομίλου Τιτάν, το οποίο αφορά στην παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία τσιμέντου, εντάσσεται πλέον στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ – Important Project of Common European Interest, IPCEI).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποτελεί το μοναδικό έργο από την Ελλάδα που κρίθηκε επιλέξιμο για χρηματοδότηση με κρατική ενίσχυση, στο πλαίσιο αξιολόγησης προτάσεων έργων τα οποία αφορούν στις τεχνολογίες υδρογόνου για βιομηχανική χρήση (IPCEI Hy2Use).

Με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων από πράσινο υδρογόνο και άλλα βιώσιμα καύσιμα (sustainably sourced fuels), το πρωτοποριακό αυτό έργο προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης για τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα στην Ελλάδα (Καμαρίου Βοιωτίας, Δρεπάνου Αχαΐας και Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).

Οι μονάδες, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, θα είναι συνολικής ισχύος τουλάχιστον 3,5 MW. Η βιομηχανική αξιοποίηση (first industrial deployment) πράσινου υδρογόνου στα εργοστάσια του Ομίλου στην Ελλάδα, μέσω της εφαρμογής ιδιαίτερα πρωτοποριακών και καινοτόμων τεχνολογιών, θα συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων, επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομπών CO2 κατά 160.000 τόνους ετησίως (τουλάχιστον 8% ανά τόνο προϊόντος).

Επιπλέον, το H2CEM περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικού περιστροφικού κλιβάνου πιλοτικής κλίμακας, που θα λειτουργεί με υδρογόνο ως κύριο καύσιμο. Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές τεχνικές προκλήσεις της ενδεχόμενης μετάβασης στο πράσινο υδρογόνο ως καυσίμου της τσιμεντοβιομηχανίας, οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης που προβλέπονται στο H2CEM, θα οδηγήσουν στη βαθύτερη κατανόηση των φαινομένων καύσης υδρογόνου. Αυτό αφορά τόσο τις προδιαγραφές των υλικών, όσο και τον σχεδιασμό και λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής τσιμέντου στο μέλλον. Από αυτή την άποψη, το H2CEM κρίνεται ως έργο-σταθμός για την πορεία της ευρωπαϊκής τσιμεντοβιομηχανίας προς την επίτευξη χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Σημειώνεται, ότι το έργο H2CEM, με συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ, είναι αυτή τη στιγμή το μόνο στον ΣΕΚΕΕ που αναπτύσσει την έρευνα με σκοπό την αύξηση της χρήσης υδρογόνου, ως κλιματικά ουδέτερου καυσίμου, για την παραγωγή τσιμέντου. Σημαντικός άξονάς του είναι η δημιουργία δικτύου συνεργασιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, καθώς και με παρόχους τεχνολογίας πράσινου υδρογόνου και ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας υψηλής κατάρτισης, ενώ θα υπάρξουν δράσεις διάχυσης τεχνογνωσίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου, καθώς και ενημέρωσης για τους κοινωνικούς φορείς και άλλους συμμετoχους.

close menu