Έρευνες - Μελέτες

ΙΟΒΕ: Οριακή βελτίωση του κλίματος στην ελληνική αγορά πληροφορικής

Οριακά βελτιωμένο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021 και σημαντικά πιο ενισχυμένο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα ήταν το επιχειρηματικό κλίμα στην ελληνική αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στις 108,7 μονάδες από 102,5 μονάδες τον Οκτώβριο.

Ο δείκτης, σύμφωνα με την έκθεση Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ, κινήθηκε σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, όταν είχε διαμορφωθεί στις 81 μονάδες. Οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού ενισχύθηκαν ελαφρά τον Νοέμβριο και διαμορφώθηκαν στις +24 μονάδες (από +21 τον Οκτώβριο. Παράλληλα, στο ισοζύγιο των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση οι ήπια θετικές εκτιμήσεις του Οκτωβρίου ανήλθαν κατά 8 μονάδες, στις +29 μονάδες τον Νοέμβριο.

Αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης στην ελληνική αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού ενισχύθηκαν σημαντικά και από τις +29 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα διαμορφώθηκαν στις +41 μονάδες τον Νοέμβριο. Όπως και οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση, οι οποίες από τις +5 μονάδες διαμορφώθηκαν στις +41 μονάδες. Ταυτόχρονα, εξασθένησαν αισθητά οι πληθωριστικές τάσεις για τις τιμές, στις +24 (από +43) μονάδες.

Τέλος, μία στις πέντε σχεδόν επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού δήλωναν τον Νοέμβριο απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία. Το 32% των επιχειρήσεων έκανε λόγο για ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού, ενώ για πρώτη φορά καμμιά επιχείρηση δεν επεσήμανε παράγοντες σχετικούς με την υγειονομική κρίση ως βασικό πρόσκομμα στη λειτουργία της.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην ελληνική αγορά συνολικά παρέμεινε τον Νοέμβριο σε τροχιά ανόδου και διαμορφώθηκε στις 113,4 μονάδες (από 112,4 μονάδες τον Οκτώβριο), επίπεδο ίδιο με εκείνο του Φεβρουαρίου του 2020, πριν δηλαδή την πανδημία. Αντιθέτως, στην Ευρωζώνη και ευρύτερα στην Ε.Ε. το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε ελαφρώς.

Η ενίσχυση προήλθε, κυρίως, από τη νέα σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στις Υπηρεσίες, στο μέγιστο επίπεδο της τελευταίας 20ετίας, ενώ η μεταβολή στη βιομηχανία είναι οριακή. Αντιθέτως, οι προσδοκίες επιδεινώθηκαν στο Λιανικό Εμπόριο και τις Κατασκευές.

Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η μη επιβολή ισχυρών περιοριστικών μέτρων, παρά την έντονη έξαρση της πανδημίας, φαίνεται πως έδωσαν ώθηση στον τομέα των υπηρεσιών. Ο τομέας της βιομηχανίας συνέχισε να ευνοείται από τη σημαντική ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου.

Στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος συνέβαλε και η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ύστερα από ένα πεντάμηνο επιδείνωσης. “Η πρόσφατη αρνητική τάση εξισορροπείται σε ένα μέρος της, καθώς τα νοικοκυριά κινούνται σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης αβεβαιότητας, αλλά χωρίς σημαντικούς νέους περιορισμούς. Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και οι συνεπαγόμενες επιδράσεις στην οικονομία, στη χώρα μας και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αναμένεται να επηρεάσουν ισχυρά τις προσδοκίες επιχειρήσεων και νοικοκυριών στους επόμενους μήνες”, αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Υποχώρηση στην Ε.Ε.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε ήπια τον Νοέμβριο, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην Ε.Ε. και διαμορφώθηκε στις 117,5 και στις 116,5 μονάδες αντίστοιχα, από 118,6 και 117,6 μονάδες αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα. Η υποχώρηση του δείκτη οφείλεται στην αισθητή επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ενώ στη Βιομηχανία και στις Υπηρεσίες οι προσδοκίες ήταν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Αντιθέτως, βελτίωση παρουσίασαν οι προσδοκίες στο Λιανικό εμπόριο και ενισχύθηκαν λιγότερο στις Κατασκευές. Στη Βιομηχανία, οι προσδοκίες ήταν αμετάβλητες, παραμένοντας στο δεύτερο υψηλότερο διαχρονικά επίπεδό τους, ενώ στις Υπηρεσίες οι προσδοκίες ενισχύθηκαν οριακά (+0,2), λόγω της βελτίωσης των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και των προβλέψεων για αυτή.

Ο δείκτης στο Λιανικό εμπόριο ενισχύθηκε σημαντικά (+1,6), ενώ στις Κατασκευές (+0,5) τις αισιόδοξες προσδοκίες στην απασχόληση συγκράτησαν οι αμετάβλητες προσδοκίες στα επίπεδα παραγγελιών. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε αισθητά (-2,1), με όλους τους παράγοντες να κινούνται ήπια πτωτικά.

Όσον αφορά στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης ενισχύθηκε ελαφρά στη Γαλλία (+3,0), στην Ιταλία (+0,9) και στην Πολωνία (+0,5). Αντίθετα, ο δείκτης υποχώρησε στην Ισπανία (-2,6), την Ολλανδία (-2,1) και τη Γερμανία (-1,7).

close menu