Security - Cybersecurity

Ημέρα της Γης 2024: Η προστασία της Γης μας

Ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζει η κυβερνοασφάλεια στην προστασία του πλανήτη μας

Της Maya Yarowsky, ESG Manager, Check Point Software Technologies

Οι λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι η σιωπηλή προστασία της κοινωνίας μας, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των οικονομιών, των επιχειρήσεων και των κρίσιμων υποδομών που διατηρούν τον κόσμο σε λειτουργία. Ενώ συχνά συνδέουμε αυτές τις λύσεις με την προστασία από παραβιάσεις δεδομένων και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, μια πτυχή που παραμένει σχετικά κάτω από το ραντάρ είναι ο βαθμός στον οποίο διασφαλίζουν επίσης το βιώσιμο μέλλον του πλανήτη μας στο σύνολό του. Από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών αλλαγών και την πρόβλεψη φυσικών καταστροφών έως την προστασία των δορυφορικών συστημάτων που παρακολουθούν αστεροειδείς, η κυβερνασφάλεια διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προστασία μας από πιθανές καταστροφές. Είναι αυτή η αόρατη αλλά κρίσιμη πτυχή της, στην οποία θέλουμε να ρίξουμε φως, στη σημασία της πέρα από την απλή προστασία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Καθώς γιορτάζουμε την Ημέρα της Γης φέτος, ας αναλογιστούμε όλοι οι λύσεις κυβερνοασφάλειας έχουν εξελιχθεί και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εξασφάλιση της ζωής στη Γη.

Η κυβερνοασφάλεια ως θεματοφύλακας του πλανήτη μας

Η κυβερνοασφάλεια έχει προχωρήσει πολύ σε σχέση με τις πρώτες μέρες της απλής προστασίας από ιούς. Σήμερα, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και στρατηγικών που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία δικτύων, συσκευών και δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και απειλές στον κυβερνοχώρο. Καθώς η εξάρτησή μας από την ψηφιακή τεχνολογία έχει αυξηθεί, το ίδιο ισχύει και για τη σημασία της κυβερνοασφάλεια για τη διαφύλαξη των υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική, περιβαλλοντική και συνολική πλανητική ευημερία μας.

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς όπου η κυβερνοασφάλεια διασταυρώνεται με την προστασία του περιβάλλοντος είναι η παρακολούθηση και η διαχείριση των δορυφορικών συστημάτων. Οι δορυφόροι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών αλλαγών, στην πρόβλεψη φυσικών καταστροφών, ακόμη και στην ανίχνευση αστεροειδών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για τον πλανήτη μας. Ωστόσο, αυτοί οι δορυφόροι είναι ευάλωτοι σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη λειτουργικότητά τους ή να χειραγωγήσουν τα δεδομένα τους.

Μια αξιοσημείωτη περίπτωση που χρήζει μελέτης, είναι το περιστατικό που αφορούσε τον δορυφόρο Aeolus του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, πίσω στο 2019, ο συγκεκριμένος δορυφόρος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη συλλογή δεδομένων για την έρευνα για το κλίμα και την πρόγνωση του καιρού. Οι επιτιθέμενοι στον κυβερνοχώρο προσπάθησαν να αποκτήσουν τον έλεγχο των συστημάτων επικοινωνίας του, με στόχο να διαταράξουν τη μετάδοση δεδομένων και ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την ακρίβεια κρίσιμων περιβαλλοντικών δεδομένων. Ευτυχώς, η επίθεση εντοπίστηκε και μετριάστηκε εγκαίρως, αποτρέποντας οποιαδήποτε ζημιά στις λειτουργίες του δορυφόρου και διασφαλίζοντας τη συνεχή αξιοπιστία των ζωτικών λειτουργιών περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Αυτός ο επιτυχής εντοπισμός και μετριασμός της επίθεσης στον δορυφόρο Aeolus υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία των μέτρων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την προστασία του πλανήτη μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άγρυπνες και ισχυρές άμυνες για τη διασφάλιση των δεδομένων που ενημερώνουν την κατανόησή μας για το μεταβαλλόμενο κλίμα της Γης.

Πώς οι παράγοντες κυβερνοασφάλειας συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος

Η ευθύνη δεν σταματά εκεί όταν πρόκειται για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η κυβερνοασφάλεια στην ασφάλεια του πλανήτη μας. Για παράδειγμα, η υποδομή κυβερνοασφάλεια θα μπορούσε να είναι απαραίτητη για την προστασία των δορυφορικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη των διαδρομών των αστεροειδών που κατευθύνονται προς τη Γη.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η προστασία των συστημάτων SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των βιομηχανικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον τομέα της ενέργειας. Μια επίθεση στον κυβερνοχώρο σε αυτά τα συστήματα θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιβαλλοντικές καταστροφές, όπως πετρελαιοκηλίδες ή πυρηνικά ατυχήματα στη χειρότερη περίπτωση, ή, παρόμοια με την περίπτωση του εκτεταμένου hack Viasat, να οδηγήσει σε κρίσιμες δυσλειτουργίες στη λειτουργία των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πράγματι, είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι οι λύσεις κυβερνοασφάλειας της Check Point είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία τέτοιων προηγμένων και απαραίτητων συστημάτων SCADA από τέτοιες απειλές, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον μας από πιθανές βλάβες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερή παραγωγή φιλικών προς το κλίμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η κυβερνοασφάλεια ως έξυπνη λύση

Η εμφάνιση έξυπνων πόλεων, έξυπνων κτιρίων, έξυπνων μεταφορών, ακόμη και έξυπνης υγείας σηματοδοτεί ένα άλμα προς ένα πιο αποτελεσματικό, βιώσιμο και διασυνδεδεμένο περιβάλλον. Αυτές οι εξελίξεις ενσωματώνουν διάφορες υπηρεσίες, από τη διαχείριση της κυκλοφορίας και της έκτακτης ανάγκης σε αστικές περιοχές έως τον παγκόσμιο συντονισμό της ναυτιλίας και την απομακρυσμένη υγειονομική περίθαλψη, μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και στα διασυνδεδεμένα δίκτυα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τον εξορθολογισμό των μεταφορών, την ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας και την παροχή προηγμένης ιατρικής περίθαλψης εξ αποστάσεως. Ωστόσο, η ραχοκοκαλιά αυτών των συστημάτων είναι τα μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο , τα οποία διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια αυτών των κρίσιμων υπηρεσιών.

Πρόσφατα περιστατικά στον κυβερνοχώρο, όπως η επίθεση ransomware Colonial Pipeline και το hack της SolarWinds, υπογραμμίζουν τα τρωτά σημεία που συνοδεύουν την αυξημένη συνδεσιμότητα. Αυτά τα γεγονότα καταδεικνύουν το πιθανό χάος και τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο στην εθνική ασφάλεια, την οικονομική σταθερότητα και τη δημόσια ασφάλεια. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν είναι απλώς μια τεχνική αναγκαιότητα, αλλά μια απαίτηση κρίσιμης υποδομής που προστατεύει τις βασικές υπηρεσίες και τις ευαίσθητες πληροφορίες σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, της χρηματοδότησης και της κυβέρνησης.

Ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον είναι απαραίτητο

Καθώς γιορτάζουμε την Ημέρα της Γης, αναγνωρίζουμε επίσης τον αναπόσπαστο ρόλο που διαδραματίζει η κυβερνοασφάλεια στη διασφάλιση ενός μακροπρόθεσμου και βιώσιμου μέλλοντος. Η ανάπτυξη λύσεων κυβερνοασφάλειας, όπως αποδεικνύεται από τις τεχνολογίες της Check Point, ήταν ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη κρίσιμων υποδομών που αποτρέπουν δυνητικά μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικές καταστροφές, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του ψηφιακού και φυσικού μας κόσμου. Είναι μια απόδειξη του γεγονότος ότι στον διασυνδεδεμένο κόσμο μας, η διασφάλιση της ψηφιακής σφαίρας είναι αδιαχώριστη από την εξασφάλιση της Γης μας.

Ωστόσο, η ευθύνη της Check Point υπερβαίνει τη δέσμευσή της για τη διασφάλιση του περιβάλλοντος και της κοινωνίας μας. Ως ESG Manager της εταιρείας, είμαι υπερήφανη για τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για την υπεύθυνη και βιώσιμη λειτουργία της Check Point. Έχουμε έχει θέσει τον αξιοσημείωτο στόχο της επίτευξης ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2040 και παρακολουθούμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της μελλοντικής γενιάς προϊόντων μας. Επιπλέον, η Check Point αγκαλιάζει επίσης την ανάγκη για πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα για τη βελτίωση του πλανήτη. Για παράδειγμα, στο τελευταίο firewall, Check Point Quantum Force, η λύση προσέφερε τον πιο ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό στην αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια ανά gigabyte ανά δευτερόλεπτο απόδοσης από οποιαδήποτε άλλη στην αγορά, σε μια προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε υπεύθυνα την κοινωνία και το περιβάλλον μας.

Επιπλέον, προωθώντας έναν συμπεριληπτικό, ποικιλόμορφο και υποστηρικτικό χώρο εργασίας, η εταιρεία λειτουργεί ως νησίδα σταθερότητας σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Το πλήρες εύρος των δεσμεύσεών μας περιγράφεται στην Έκθεση ESG 2022 και ανυπομονούμε να μοιραστούμε την Ενημέρωση ESG 2023 τους επόμενους μήνες.

Τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο πλανήτης μας είναι το μόνο σπίτι που έχουμε. Στην Check Point, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επιμελώς για να διαμορφώσουμε ένα μέλλον όπου η τεχνολογία και η βιωσιμότητα συμβαδίζουν, με την ελπίδα ότι μπορούμε να παίξουμε το ρόλο μας στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και βιώσιμου κόσμου για τις επόμενες γενιές.

close menu