Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ικανοποιητικοί ρυθμοί ψηφιοποίησης της χώρας, σύμφωνα με έκθεση της Deloitte για την Vodafone

Ικανοποιητικούς καρπούς φαίνεται ότι απέδωσε η προσπάθεια της Ελλάδας για ψηφιοποίηση του κράτους, καταφέρνοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα να γεφυρώσει το χάσμα που την χώριζε από τον μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης.

Εντατική όμως εξακολουθεί να είναι η προσπάθεια που απαιτείται από την χώρα στους τομείς ψηφιακών υποδομών, ψηφιακών δεξιοτήτων και ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, ώστε να μην μείνει πίσω. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τα ευρήματα μελέτης που εκπόνησε η Deloitte για λογαριασμό του Ομίλου Vodafone αναλύοντας την πιθανή συνεισφορά των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης στους Ευρωπαϊκούς στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την μελέτη, περίπου το 25% της χρηματοδότησης του Ελληνικού Προγράμματος Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης είναι αφιερωμένο σε δράσεις ψηφιακής μετάβασης, εκ των οποίων 4,5 δισ. ευρώ συνδέονται με τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, η επίτευξη των στόχων αυτών από την Ελλάδα θα απαιτήσει σημαντική προσπάθεια και επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των ψηφιακών υποδομών και δεξιοτήτων, αλλά και στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, συσχετίζοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χρηματοδότηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης, η μελέτη εντοπίζει το χάσμα ανάμεσα στις σημερινές επιδόσεις των κρατών – μελών της ΕΕ και τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας της Ευρώπης για το 2030.

Ειδικότερα, για την Ελλάδα αναφέρει ότι από τα 4,5% δισ. ευρώ, τα οποία διοχετεύονται σε δράσεις των Ψηφιακών Στόχων της Ευρώπης, κατανέμονται κατά 12% στις υποδομές, 40% στις ψηφιακές δεξιότητες, 11% στην ψηφιοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και 37% στις ψηφιακές, δημόσιες υπηρεσίες.

Ψηφιακές Υποδομές

Η Ευρώπη έχει έναν φιλόδοξο στόχο να φτάσει την κάλυψη των νοικοκυριών σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων στο 100% και σήμερα, κατά μέσον όρο, βρίσκεται στο 44%. Η Ελλάδα, αντίθετα, έχει την χαμηλότερη ίσως κάλυψη σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, η οποία το 2020, έφτανε μόλις το 7%, με αποτέλεσμα να υπολείπεται σημαντικά από τις επιδόσεις των υπολοίπων κρατών – μελών.

Βάσει της σημερινής κάλυψης και των προβολών στο μέλλον, η Ελλάδα θα χρειαστεί να κάνει κοπιώδεις προσπάθειες και να κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές δικτύου, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του 2030. Στην προσπάθεια αυτή το Ταμείο Ανάκαμψης θα συμβάλλει με χρηματοδότηση έως το ποσό των 600 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών στη χώρα.

Ψηφιακές δεξιότητες

Αντίστοιχα, η Ελλάδα έχει να καλύψει μεγάλη απόσταση και στις ψηφιακές δεξιότητες, ο στόχος της Ευρώπης για τις οποίες είναι να γίνουν κτήμα του 80% του πληθυσμού έως το 2030. Στη συγκεκριμένη κατηγορία η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη αφετηρία καθώς το 2020 στοιχειώδεις ψηφιακές δεξιότητες διέθετε το 51% του πληθυσμού, επίδοση που κυμαινόταν σχετικά κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (58%).

Παράλληλα, ενώ ο αριθμός επαγγελματιών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια (κατά 30% την τελευταία πενταετία), η Ελλάδα συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά από τον στόχο του 2030, και θα πρέπει να κάνει να εξαπλασιάσει τις σημερινές επιδόσεις της (80.000 επαγγελματίες), εάν θέλει να φτάσει τον επιτύχει και να φτάσει τους 480.000 επαγγελματίες στο τέλος της δεκαετίας. Αυτόν τον φιλόδοξο στόχο υποστηρίζει το Ταμείο Ανάκαμψης με ποσό που προσεγγίζει το 1,8 δισ. ευρώ και θα χρηματοδοτήσει τις ψηφιακές δεξιότητες.

Ψηφιακές επιχειρήσεις

Τόσο ο δείκτης ψηφιακής έντασης των ελληνικών επιχειρήσεων όσο και η χρήση υπηρεσιών cloud παραμένουν στην Ελλάδα σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, καθώς κυμαίνονται σε 32% και 7% έναντι 60% και 18%, αντίστοιχα. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό ότι η ψηφιακή ένταση των ελληνικών ΜμΕ μειώθηκε τα τελευταία χρόνια από 46% σε 32%, διευρύνοντας έτσι ακόμη περισσότερο το χάσμα με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Έτσι, η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει άλματα ώστε να επιτύχει τους στόχους του 2030 που φτάνουν το 90% στην ψηφιακή ένταση και το 75% στη χρήση Cloud πανευρωπαϊκά. Στο πλαίσιο του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης υπάρχουν χρηματοδότηση περίπου 500 εκατ. ευρώ που συνδέονται με την ψηφιακή μετάβαση των ΜμΕ, αλλά όχι πόροι που να συσχετίζονται ευθέως με τη χρήση Cloud.

Ψηφιακό κράτος

Παρόλο που η Ελλάδα υπολείπεται ελαφρώς του μέσου ευρωπαϊκού όρο στην online ολοκλήρωση δημοσίων υπηρεσιών (84% έναντι 90%), ωστόσο έχει καταφέρει να γεφυρώσει το χάσμα που καταγραφόταν τα τελευταία χρόνια. Στο ελληνικό πρόγραμμα προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ που θα επιταχύνει την ψηφιοποίηση του κράτους, συμβάλλοντας στον στόχο του 2030 (100%).

close menu