Τεχνολογίες

Ιδρύεται το Κέντρο Ικανοτήτων Ι4byDESIGN για την Βιομηχανία 4.0 με συντονιστή το ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έγκριση χρηματοδότησης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) για τη σύσταση του Κέντρου Ικανοτήτων Ι4byDESIGN, του μεγαλύτερου Κέντρου Ικανοτήτων στην Ελλάδα για την Βιομηχανία 4.0.

Πρόκειται για έναν Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας ο οποίος, αποτελούμενος από έναν ερευνητικό οργανισμό, το ΕΚΕΤΑ και 22 ακόμη επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και των Logistics 4.0, έρχεται για να παρέχει τεχνογνωσία αιχμής στους συγκεκριμένους τομείς και να αποτελέσει σημείο συνάντησης μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στις 9.7.2021, το «Ι4byDESIGN Κέντρο Ικανοτήτων για την Βιομηχανία 4.0, από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση», όπως είναι ο πλήρης τίτλος του, αξιολογήθηκε θετικά προς σύσταση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην αξιολόγηση πήρε την καλύτερη βαθμολογία, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση της κατάταξης και λαμβάνοντας την ίδια στιγμή και τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

Το Κέντρο Ικανοτήτων I4byDESIGN, πρόκειται να συμβάλλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού του ελληνικού συστήματος παραγωγής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία των μελών του, θα υλοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης με στόχο την ενίσχυση ιδιαιτέρως των ΜμΕ στην απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και των Logistics 4.0, ενώ επιπλέον, θα ενθαρρύνει την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και την περαιτέρω δικτύωση των εταίρων-μελών του.

Υπεύθυνος Συντονισμού του έργου είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Διευθυντής Κ.Δ. και Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν ακόμη στο Κέντρο Ικανοτήτων είναι οι: Antisel ΑΕ, Atlantis Engineering AE, Austriacard AG, Brainbox AE, Dotsoft ΑΕ, ΕΑΝΕΠ Thess INTEC ΑΕ, Eunice Laboratories ΜΑΕ, Ευρωσύμβουλοι ΑΕ, FINT ΕΠΕ, IknowHow AE, Inform Λύκος ΑΕ, Intec AE, M-Sensis AE, Pragma-IoT ΙΚΕ, Renel IKE, Space Hellas AE, Technopolis AI Cluster IKE, Telenavis AE, Tettix, 3dhub Κουτρέτσος Κωνσταντίνος, Uni Systems ΜΑΕ και Vidavo AE.

«Η μετάβαση προς τη Βιομηχανία 4.0 και η επιτάχυνση του μετασχηματισμού της εγχώριας βιομηχανίας είναι αναγκαίες τώρα περισσότερο από ποτέ, τόσο σε επίπεδο ευκαιριών και πλεονεκτημάτων που προκύπτουν, όσο και σε επίπεδο εναρμόνισης με τις νέες συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού. Το Ι4byDESIGN Κέντρο Ικανοτήτων θα συμβάλλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση, εμβαθύνοντας τη σχέση μεταξύ της έρευνας και της επιχειρηματικότητας και προσανατολίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν ισχυρή παρουσία στο διεθνές στερέωμα», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ και Υπεύθυνος Συντονισμού της υπό – σύσταση εταιρίας Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας και ο Ερευνητής Βαθμίδας Γ΄ στο ΕΚΕΤΑ | ΙΠΤΗΛ και Νόμιμος Εκπρόσωπος της υπό – σύσταση εταιρίας, Δρ. Δήμος Ιωαννίδης.

Η δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020»

close menu