Επιχειρήσεις

Ideal: Προς έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Δεκεμβρίου

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση προχωρά ο όμιλος Ideal, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. H Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου ώρα 12 μ.μ., σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για να ληφθούν αποφάσεις επί της εκλογής νέους ΔΣ και θέσπισης νέου προγράμματος αγοράς ίδιων μετοχών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 8η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

close menu