Πληροφορική

IBM Ελλάδας: Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Hybrid Cloud και η βιωσιμότητα

Στη σύγχρονη προσέγγιση της ΙΒΜ με στόχο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο και στις προκλήσεις της αγοράς, αναφέρθηκε ο Νίκος Μανιάτης, Γενικός Διευθυντής της ΙΒΜ για την Ελλάδα και την Κύπρο, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής εκδήλωσης. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες τάσεις της αγοράς, η τεχνολογία συνεχίζει να αποτελεί τη θεμελιώδη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθώς οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αναζητούν ευκαιρίες για να αντιμετωπίσουν τις δημογραφικές μεταβολές, να καταστήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού πιο ανθεκτικές και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα.

«Η τεχνολογία βοηθά τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν με καλύτερο τρόπο τις σημερινές προκλήσεις» δήλωσε ο κ. Μανιάτης. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι τεχνολογικές δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται στη χώρα και επισήμανε πως η IBM, μια εταιρεία με περισσότερο από έναν αιώνα ζωής, διαθέτει δύο διαχρονικές «αρετές»: τη βαθιά γνώση και προσήλωση στην ανάπτυξη σύχρονων τεχνολογιών σε κάθε περίοδο της μακράς ιστορίας της, και την ευρεία τεχνογνωσία ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της παγκόσμιας, μακρόχρονης εμπειρίας της στην υλοποίηση αναρίθμητων έργων σε οργανισμούς και κλάδους της αγοράς.

Ο κύριος Μανιάτης τόνισε ότι η σημερινή ΙΒΜ εστιάζει στο Υβριδικό Υπολογιστικό Νέφος (Hybrid Cloud) και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), καθώς όπως δήλωσε «κάθε επιχείρηση με την οποία συνομιλούμε, επιθυμεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να προσφέρει νέες βελτιωμένες υπηρεσίες, να κλιμακωθεί επιχειρηματικά με ταχύτητα και να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη και την καινοτομία χωρίς να αυξήσει το αποτύπωμά της». Η ανάγκη αυτή, έχει οδηγήσει στη ζήτηση τεχνολογιών που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, όπως είναι το υβριδικό νέφος και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η νέα παραγωγική AI και η υβριδική προσέγγιση της IBM
Ο κ. Μανιάτης ξεκίνησε με την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η ΙΒΜ την προσεγγίζει. Σύμφωνα με την ΙΒΜ, το Generative AI θα είναι πολλαπλών μοντέλων, με τους πελάτες να χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό μοντέλων από την IBM, από άλλες εταιρείες καθώς και δικά τους ιδιόκτητα μοντέλα και μοντέλα ανοικτού κώδικα. «Αυτή η υβριδική προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης είναι παρόμοια με την υβριδική προσέγγιση στο cloud.» δήλωσε ο κ. Μανιάτης.

Εν συνεχεία έδωσε μια επισκόπηση των δυνατοτήτων της εταιρείας. Η στοίβα λογισμικού για Generative AI έχει ως θεμέλιο την Red Hat OpenShift έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα υβριδικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι υπηρεσίες δεδομένων (watsonx.data) προετοιμάζουν τα δεδομένα των οργανισμών για την τεχνητή νοημοσύνη AI.

Η πλατφόρμα watsonx.ai επιτρέπει στους πελάτες να εκπαιδεύουν, να συντονίζουν, να επικυρώνουν και να αναπτύσσουν μοντέλα AI. Η ΙΒΜ προσφέρει μοντέλα που απευθύνονται σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων, στον κώδικα, στη γλώσσα και στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο,. Οι AI assistants της εταιρείας βοηθούν στη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού (code assistant), στην βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πελατών (customer care) και στη διευκόλυνση της εργασίας (digital labor).

Στο έργο που επιτελούμε, αναδύονται σαφή πρότυπα όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο εκσυγχρονισμός του κώδικα, η εξυπηρέτηση πελατών και η ψηφιακή εργασία, έχουν ευρεία συνάφεια και προσφέρουν απτά επιχειρηματικά οφέλη. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και εσωτερικά, καθώς εφαρμόζουμε τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η υποστήριξη πελατών, το ανθρώπινο δυναμικό και στη βελτιστοποίηση της πληροφορικής, για να αυτοματοποιήσουμε ένα σημαντικό μέρος των εργασιών και να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των ανθρώπων μας.

Επίσης αναφέρθηκε στις θέσεις της ΙΒΜ σε επίκαιρα ζητήματα γύρω από την διάχυση και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης όπως η ηθική, η διαχείριση των δεδομένων και το ρυθμιστικό πλαίσιο σημειώνοντας ότι:

– Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη που να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της και να διασφαλίζει βασικές πτυχές όπως η επεξήγηση, η ισοτιμία, η ανθεκτικότητα, η διαφάνεια και η ιδιωτικότητα
– Χρειάζεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ακριβείας που θα επιτύχει την ισορροπία μεταξύ προστασίας και καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη ώστε να διασφαλίζονται συμφέροντα του ατόμου με παράλληλη προώθηση της καινοτομίας
– Οφείλουμε να υποστηρίξουμε την ανοικτή πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη δίνοντας προτεραιότητα στην ποικιλομορφία, τη συμπερίληψη και την κοινή ευθύνη στη δημιουργία και διαχείριση της.

Hybrid Cloud
Για το υβριδικό νέφος (hybrid cloud), η ΙΒΜ δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των δεδομένων, ώστε οι επιχειρήσεις να μειώνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με απειλές στον κυβερνοχώρο, στην απόδοση, προσφέροντας ευελιξία στον καταμερισμό του φόρτου εργασίας και την ανάθεσή του μεταξύ διαφορετικών παρόχων cloud καθώς και στη συμμόρφωση, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις, οδηγώντας τους οργανισμούς σε αξιόπιστο εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό.
Επίσης, η ΙΒΜ διαθέτει εξειδίκευση στο Hybrid cloud για ρυθμιζόμενες αγορές (όπως ο Χρηματοπιστωτικός τομέας), τροφοδοτώντας τον μετασχηματισμό του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω των μακρόχρονων σχέσεων εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον κόσμο. Στόχος της εταιρείας είναι η συνεργασία με σύγχρονους οργανισμούς που επιθυμούν να υιοθετήσουν επιχειρηματικό μοντέλο εστιασμένο σε πλατφόρμες, ειδικά σχεδιασμένο για ρυθμιζόμενους κλάδους που χρήζουν ασφάλειας και συμμόρφωσης σε όλα τα επίπεδα, σε δημόσια και ιδιωτικά clouds και σε on-premise υποδομές.

Κυβερνοασφάλεια
Κάθε χρόνο, η ομάδα εμπειρογνωμόνων κυβερνοασφάλειας της ΙΒΜ εξετάζει δισεκατομμύρια δεδομένα για να αποκαλύψει τις πιο επείγουσες τάσεις στον τομέα της ασφάλειας. Με περισσότερες από 10.000 ευρεσιτεχνίες στο χαρτοφυλάκιό της που αφορούν την ασφάλεια, η ΙΒΜ συμβάλει δραστικά στην προώθηση της τεχνολογίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. «O τομέας ΙΒΜ Security αποτελεί τον πολύτιμο συνεργάτη στην προστασία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και κυβερνήσεων στον κόσμο. Μέσω ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών ασφάλειας, αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των αυτοματισμών ενώ προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση ασφάλειας βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη που αναμένει, προλαμβάνει και ανταποκρίνεται γρήγορα σε απειλές, με οδηγό την καινοτομία. Το τεράστιο δίκτυο συνεργατών, ψηφιακών αγορών και προγραμματιστών που ανήκουν στο οικοσύστημα της IBM συνεργάζεται μεθοδικά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σύνθετων επιχειρηματικών και κοινωνικών προκλήσεων μέσω του υβριδικού νέφους και της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο» ανέφερε ο κ. Μανιάτης.

Βιωσιμότητα
Στις λύσεις βιωσιμότητας της IBM αναφέρθηκε ο κ. Μανιάτης εξηγώντας ότι προωθούν την επιχειρηματική επιτυχία μέσω συγκεκριμένων στόχων, καλύπτοντας κύριες επιχειρηματικές επιταγές όπως στρατηγική, δεδομένα ESG, έξυπνα assets, πράσινη πληροφορική και βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού. Όπως υπογράμμισε, η IBM βοηθά τους πελάτες της να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα και να βελτιστοποιήσουν την απόδοση στη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων (asset management). Το IBM Maximo, ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της εταιρείας, παρέχει έξυπνη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων μεγιστοποιώντας την απόδοση και την αξιοπιστία.

Quantum Computing
O τομέας του IBM Quantum είναι πρωτοπόρος στον κλάδο των κβαντικών υπολογιστών με σημαντικές προόδους που διατρέχουν τους τομείς του Υλικού, του Λογισμικoύ και του Οικοσυστήματος, υπογράμμισε ο κ. Μανιάτης. «Ευρύτερος στόχος μας είναι να συνεισφέρει η κβαντική τεχνολογία στην πρόοδο της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας». H IBM εγκαινιάζει την εποχή των κβαντοκεντρικών υπερυπολογιστών, την επαναστατική τεχνολογία που μπορεί να μεταμορφώσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε και επιλύουμε μερικά από τα πιο δύσκολα προβλήματα του κόσμου. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα έναν στόλο από 20+ κβαντικά συστήματα που είναι προσβάσιμα μέσω cloud και χρησιμοποιούνται από το δίκτυο πελατών, συνεργατών και προγραμματιστών.
«Σε εθνικό επίπεδο, η υιοθέτηση αντίστοιχων τεχνολογιών θα πρέπει να λάβει υπόψη το διαθέσιμο ταλέντο για την επιθυμητή διαφοροποίηση και την επιτάχυνση της προόδου» δήλωσε ο κ. Μανιάτης.

IBM SkillsΒuild: επένδυση στη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων
Με αφοσίωση στην καλλιέργεια της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της ανάπτυξης, η IBM συνεισφέρει στην ανάπτυξη των αναξιοποίητων δυνατοτήτων ατόμων και οργανισμών σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο, όπως τόνισε ο κ. Μανιάτης, αναφερόμενος στο πρόγραμμα SkillsBuild της IBM. Προωθώντας τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, το πρόγραμμα SkillsBuild λειτουργεί σε 159 χώρες με 1.000+ μαθήματα σε 20 γλώσσες, υποστηρίζει εκατομμύρια μαθητευόμενους και επαγγελματίες, στοχεύοντας στην εκπαίδευση 30 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως έως το 2030 σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Η ΙΒΜ στην Ελλάδα
Αναφερόμενος στην Ελλάδα, επισήμανε ότι οι άξονες της εταιρείας συνεχίζουν να αναπτύσσονται δυναμικά με τον ιδιο ρυθμό στη χώρα και αναφέρθηκε επιγραμματικά σε επιτυχημένες υλοποιήσεις της εταιρείας σε οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Η IBM Ελλάδας εκτιμάται ότι θα κλείσει το 2023 με έσοδα που θα κινηθούν στα επίπεδα των 136 εκατ. ευρώ από 126 εκατ. ευρώ που ήταν το 2022. Περίπου το 50% των εσόδων της ΙΒΜ στην Ελλάδα προέρχεται από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, το 10%-15% από την ενέργεια, το 10% από τις τηλεπικοινωνίες και το 8%-10% από τον δημόσιο τομέα. Επιπλέον, το 75% των εσόδων της ΙΒΜ είναι από λογισμικό και υπηρεσίες και το υπόλοιπο 25% από υποδομές, ενώ το 50% του συνόλου είναι «επαναλαμβανόμενα» έσοδα, κάτι πολύ σημαντικό όπως αναφέρθηκε.
Το δίκτυο συνεργατών της αμερικανικής πολυεθνικής στην Ελλάδα είναι ευρύ και περιολαμβάνει διανομείς, περισσότερους από 30 μεταπωλητές αλλά και στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες.
Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι και οι άμεσοι συνεργάτες της ΙΒΜ στη χώρα μας έχουν αυξηθεί κατά 20%. Το προσωπικό της ελληνικής θυγατρικής ανέρχεται σε 260 άτομα, ενώ αν προστεθούν και οι άμεσοι εξωτερικοί συνεργάτες ο συνολικός αριθμός κυμαίνεται μεταξύ 600 και 700 ατόμων.
Όπως επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής της ΙΒΜ στην Ελλάδα, «οι άξονες της εταιρείας συνεχίζουν να αναπτύσσονται δυναμικά με τον ιδιο ρυθμό στη χώρα, με επιτυχημένες υλοποιήσεις της εταιρείας σε οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

close menu