Στρατηγική Συνεργασία

Η Uni Systems μεταξύ των κύριων παρόχων υπηρεσιών για τη «Δράση Υποστήριξης της Κυβερνοασφάλειας» του ENISA

Η Uni Systems θα υποστηρίξει το έργο του ENISA παρέχοντας υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας ex-ante (υπηρεσίες έναντι πιθανών επικείμενων απειλών) και ex-post (υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε πραγματικά περιστατικά)

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), ανέθεσε στη Uni Systems 21 συμβάσεις πλαισίου παροχής υπηρεσιών (επτά στην 1η θέση, οκτώ στη 2η θέση και πέντε στην 3η θέση, καθώς και μια που καλύπτει όλα τα κράτη της Ε.Ε.) για την υποστήριξη του ENISA στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας στα 20 από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος των συμβάσεων, μία για κάθε ένα από τα 20 κράτη μέλη, είναι να ενισχύσουν την υποδομή τους στον κυβερνοχώρο, ανοίγοντας το δρόμο για ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό ψηφιακό τοπίο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Uni Systems θα υποστηρίξει το έργο του ENISA παρέχοντας υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας ex-ante (υπηρεσίες έναντι πιθανών επικείμενων απειλών) και ex-post (υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε πραγματικά περιστατικά). Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ENISA, θα συνδράμουν τόσο τις προσπάθειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και εκείνων σε επίπεδο Ένωσης, βελτιώνοντας την ετοιμότητά τους και την απόκριση σε περιστατικά μεγάλης κλίμακας και σχετικές κρίσεις κυβερνοασφάλειας.

Οι βασικές υπηρεσίες που θα παράσχει η Uni Systems περιλαμβάνουν:

  1. Υποστήριξη ασκήσεων κυβερνοασφάλειας και αξιολόγηση ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης σεναρίων δοκιμών, της διεξαγωγής ασκήσεων κυβερνοασφάλειας και της αξιολόγησης της ωριμότητας κυβερνοασφάλειας των κρατών μελών της Ε.Ε..
  2. Τεχνική βοήθεια διαχείρισης συμβάντων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών, ανάλυσης του αποτυπώματος κυβερνοεκλημάτων και λοιπών εγκληματολογικών στοιχείων, και του συντονισμού της απόκρισης σε ανάλογα περιστατικά.
  3. Βοήθεια στην αξιολόγηση απειλών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής διαδικασιών αξιολόγησης απειλών, ειδικών αξιολογήσεων και ανάλυσης τοπίου.

Οι συμβάσεις, αξίας 18.000.000€ και με διάρκεια 36 μηνών, ανατίθενται μέσω διαδικασίας διαδοχικών σταδίων και καθιστούν τη Uni Systems ως κύριο ή μοναδικό ανάδοχο υπηρεσιών για τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Λετονία και τη Σουηδία και δεύτερο ή τρίτο ανάδοχο υπηρεσιών για τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πολωνία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία.

Ο Νίκος Ψιμογιάννος, International BU Director και BoD Executive Member, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας με τον ENISA και είναι τιμή μας να υποστηρίζουμε ένα τόσο κρίσιμο πρόγραμμα για την αποστολή του Οργανισμού και την κυβερνοασφάλεια της Ε.Ε.. Δεσμευόμαστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τον ENISA και τις κορυφαίες ομάδες εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών ώστε να ενισχύσουμε τις εγκαταστάσεις κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύοντας τις κρίσιμες υποδομές, αλλά και τους πολίτες από ψηφιακές απειλές».

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια είναι ο οργανισμός της Ένωσης αφιερωμένος στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο ENISA συμβάλλει στη χάραξη της πολιτικής της Ε.Ε. στον τομέα του κυβερνοχώρου, ενισχύει την αξιοπιστία των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών πληροφορικής με συστήματα πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας, συνεργάζεται με κράτη μέλη και φορείς της Ε.Ε. και βοηθά την Ευρώπη να προετοιμαστεί για τις μελλοντικές προκλήσεις στον κυβερνοχώρο.

close menu