Έργα - Εγκαταστάσεις

Η TEKA Systems Business Solutions ολοκλήρωσε εφαρμογή SAP Business One στην εταιρεία Παντελής Κ. Δονούπογλου

Η TEKA Systems, Gold Partner (Χρυσός Συνεργάτης της SAP), με παρουσία και έργα σε όλον τον κόσμο, ολοκλήρωσε ένα νέο έργο σχεδιασμού – υλοποίησης και υποστήριξης SAP Business One για την εταιρεία Παντελής Κ. Δονούπογλου Α.Ε.

H εταιρεία Π.Κ. Δονούπογλου, στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επέλεξε την ΤΕΚΑ Systems για τη βελτίωση της λειτουργίας του SAP Business One ERP. Η βελτίωση βασίστηκε στις βέλτιστες πρακτικές που ενσωματώνουν τα συστήματα SAP και αφορούσε το σύνολο των δραστηριοτήτων και διαδικασιών της.

Η υλοποίηση του έργου περιελάμβανε τη μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή όλων των δομικών στοιχείων μίας επιχείρησης όπως ενδεικτικά: την πλήρη κάλυψη της Οικονομικής Διαχείρισης, της Ελεγκτικής, των Πωλήσεων και της Διανομής, της Διαχείρισης αυτοματοποιημένων Αποθηκών και Υλικών, τη διαχείριση CRM και τη διασύνδεση με VOiP τηλεφωνικό κέντρο κλπ. Ενδεικτικά η διαχείριση του μεγάλου αριθμού κωδικών που ξεπερνούν τις ογδόντα χιλιάδες και η παρακολούθηση των αποθεμάτων, τόσο για την ορθή αξιολόγηση για το ύψος των αποθεμάτων όσο και για τη μείωση του υπερβάλλοντος αποθέματος είναι ένας τομέας όπου το SAP Business One με τα εργαλεία που διαθέτει, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Π. Κ. Δονούπογλου.

Το έργο  παραδόθηκε και βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Π. K. Δονούπογλου. Με την εφαρμογή του SAP Business One τα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη γεγονός. Παράλληλα  η TEKA Systems συνεχίζει να προσφέρει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης για την αποτελεσματική παραγωγική λειτουργία του συστήματος.

close menu