Πληροφορική

Η SYNTAX Πληροφορική A.B.E.E, στο «The Global Tiering Program of BMC».

H SYNTAX www.syntaxitgroup.com   αναβαθμίστηκε στην υψηλότερη κατηγορία των Business Partners της BMC, στο The Global Tiering Program of BMC. To SYNTAX IT Group, έχει υλοποιήσει τις κορυφαίες παγκοσμίως λύσεις της BMC σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και σημαντικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στις χώρες του Αραβικού Κόλπου.

close menu