Βραβεία - Διακρίσεις

Η Professional Services πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ISO 9001, 14001 και 27001

Η Professional Services αξιολογήθηκε επιτυχώς και έλαβε πιστοποίηση από τον έγκριτο φορέα πιστοποίησης BQC, κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, 14001:2015 και 27001:2013.

Το πρότυπο ISO 9001 διασφαλίζει ότι η εταιρεία διατηρεί αυστηρά συστήματα διαχείρισης ποιότητας, βελτιώνοντας συνεχώς τις διαδικασίες και την αποτελεσματικότητά της.

Με την πιστοποίηση κατά ISO 27001, η Professional Services επιδεικνύει την ακλόνητη εστίασή της στην ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζοντας ισχυρούς ελέγχους και πρωτόκολλα ασφαλείας.

Τέλος, η απόκτηση της πιστοποίησης κατά ISO 14001 υπογραμμίζει την περιβαλλοντική ευθύνη της Professional Services να εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές, για τη μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος.

close menu