Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η OTS μοναδικός διεκδικητής του έργου Smart City του δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη

Ο OTS είναι η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά για τον διαγωνισμό του δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη “Δράσεις Έξυπνης Πόλης” προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων: περιβαλλοντικοί σταθμοί μέτρησης ποιότητας αέρα, κινητοί σταθμοί μέτρηση θορύβου, κεντρική πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης, υπηρεσίες συγκέντρωσης και ευφυούς ανάλυσης δεδομένων, ευφυές σύστημα δεικτών αξιολόγησης της Έξυπνης Πόλης, διαμόρφωση και εξοπλισμός κέντρου επιτελικής διαχείρισης Έξυπνης Πόλης, πύλη ανοικτών δεδομένων, ευφυείς υπηρεσίες οικονομικών διαδικασιών, ευφυείς συναλλαγές με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, δημιουργία IP δικτύου κορμού σε δημοτικά κτίρια και χώρους δημοσίου ενδιαφέροντος μέσω μίσθωσης οπτικής ίνας dark fiber, σύστημα ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου δημοτικού δικτύου ηλεκτρισμού και ηλεκτροφωτισμού, έξυπνο σύστημα διαχείρισης πρασίνου και σύστημα διαχείρισης στόλου απορριμμάτων.

Κεντρικός στόχος της πράξης «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» είναι η μετατροπή του δήμου σε «έξυπνη πόλη» με την ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος. Ως έξυπνη πόλη, ο δήμος θα είναι ένας τόπος όπου οι παραδοσιακές υπηρεσίες θα γίνουν πιο αποδοτικές, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών.

close menu