Έργα - Εγκαταστάσεις

Η ONEX ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος έργου ψηφιοποίησης της Αρχής Γεωλογικών/Μεταλλευτικών Ερευνών

H ONEX ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών με αντικείμενο την «παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, ενημέρωσης, προσαρμογής, εναρμόνισης και χαρτογραφικής απεικόνισης δεδομένων γεωλογικών χαρτών σε περιβάλλον GIS».

Tο αντικείμενο του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 625.000 ευρώ συν ΦΠΑ, αφορά:

  • Στην ψηφιοποίηση, ενημέρωση, προσαρμογή, εναρμόνιση, ομοιογενοποίηση και χαρτογραφική απεικόνιση των γεωλογικών δεδομένων του Βασικού Γεωλογικού Χάρτη της Ελλάδας κλ. 1:50.000 σε ενιαίο περιβάλλον GIS, βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τη γεωλογική χαρτογράφηση πεδίου, τις εργασίες εργαστηρίου και γραφείου στα πλαίσια της ομοιογενοποίησης και εναρμόνισης του ελληνικού γεωλογικού υποβάθρου στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
  • Στην ψηφιοποίηση, εναρμόνιση και χαρτογραφική απεικόνιση τεσσάρων πιλοτικών γεωλογικών χαρτών κλίμακας 1:25.000 σε περιβάλλον GIS, βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τη γεωλογική χαρτογράφηση πεδίου, τη δειγματοληψία, τις εργασίες εργαστηρίου και γραφείου
close menu