Τεχνολογίες

Η Νέα Λευκή Βίβλος επαναπροσδιορίζει τα All-Flash Data Centers

Το White paper “Moving Towards an All-Flash Data Center Era to Accelerate Digital Transformation” της IDC (International Data Corporation), με την υποστήριξη της Huawei, αποτελεί το πρώτο White Paper του κλάδου που περιγράφει συστηματικά το all-flash data center όσον αφορά στην αποθήκευση, την υπολογιστική ισχύ και τα δίκτυα. Λειτουργεί ως οδηγός για την ανάπτυξη data centers σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, προωθώντας την κατασκευή και την μελλοντική ανάπτυξη των all-flash data centers σε όλους τους κλάδους.

Ο μετασχηματισμός και η καινοτομία των data centers είναι αναπόφευκτες τάσεις στη μετάβαση προς μια ευφυή εποχή. Ακολουθώντας την αναβάθμιση της εταιρικής ΙΤ αρχιτεκτονικής, ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί επενδύουν σε νέες τεχνολογίες για την καινοτόμο αξιοποίηση δεδομένων, την ευελιξία σε πραγματικό χρόνο, την ενεργειακή απόδοση, την αξιοπιστία και την ευφυή διαχείριση. Αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν τις νέες τάσεις των μελλοντικών βιώσιμων data centers.

Το White paper επαναπροσδιορίζει την έννοια ενός all-flash data center ως ένα data center που χρησιμοποιεί SSD σε ποσοστό τουλάχιστον 90% της χωρητικότητάς του (καλύπτοντας εξωτερικά συστήματα αποθήκευσης και ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης server), ενώ παρέχει υψηλή πυκνότητα και αξιοπιστία, χαμηλό latency και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Το all-flash data center θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των επιχειρήσεων και εφαρμογών που βασίζονται σε ψηφιακές πολιτικές και βοηθά τις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν την αξία της καινοτόμου αξιοποίησης των δεδομένων.

Επιπλέον, το White Paper περιγράφει τον ορισμό και την τοποθέτηση των all-flash data centers, με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, τον κλάδο υγείας και μεταφορών.

  • Το σύστημα all-flash δεν περιορίζεται πλέον σε συγκεκριμένες εφαρμογές και τώρα μπορεί να επεκταθεί για να ανταποκριθεί σε κρίσιμες συνθήκες που επικρατούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
  • Η εγχώρια και διεθνής πολιτική για τη διατήρηση της πράσινης ενέργειας εφαρμόζονται σταδιακά σε όλη την παραγωγή και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ένα all-flash data center αποτελεί μια έξυπνη επιλογή και το επόμενο βήμα στην αειφόρο ανάπτυξη.
  • Τα δίκτυα των data centers ακολουθούν μια τάση all-IP networking. Το NVMe over Fabrics αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη καινοτομίας στην αρχιτεκτονική μετάδοσης για την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων και την απλοποίηση της διαχείρισης O&M, ειδικά σε μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική όσον αφορά στην υπολογιστική ισχύ και την αποθήκευση.
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός παρουσιάζει νέες προκλήσεις στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρουσιάζονται με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Η υποδομή που βασίζεται στη μνήμη (memory-driven infrastructure) είναι πλέον μια βασική επιλογή επειδή παρέχει το βέλτιστο latency για ένα σύνολο εργασιών και αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής όπως τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και deep learning. Μία τέτοια υποδομή παρέχει υψηλή δυνατότητα ταυτοποίησης δεδομένων (data concurrency) με πολύ χαμηλό latency και είναι ιδανική για τη διεύρυνση των εργασιών.
  • Προχωρώντας, η ψηφιακή υποδομή θα εξελιχθεί για να γίνει αισθητή σε όλους τους τομείς και θα καλύπτει έναν ολοκληρωμένο κύκλο ζωής των δεδομένων. Το All-Flash Data Center, θα βοηθήσει στη δημιουργία υλοποιήσεων μεταξύ διαφορετικών τομέων (cross-domain deployment) καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των δεδομένων, παρέχοντας ένα ευφυές O&M που μειώνει το κόστος και την πολυπλοκότητα διαχείρισης των data centers, ενώ παράλληλα θα προσφέρει υψηλότερη απόδοση και αξιοπιστία από άλλα εναλλακτικά μοντέλα.

Το All-Flash Data Center, χρησιμοποιεί μια πλήρη σειρά από υψηλού επιπέδου μέσα αποθήκευσης για την παροχή all-flash λύσεων και ασφάλειας για κάθε πιθανό σενάριο. Είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να ενισχύσουν τις ψηφιακές ανάγκες ανάπτυξης καθώς και την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία. Επιπλέον, εξοπλισμένο με το δίκτυο data center all-IP και το έξυπνο O&M, το All-Flash Data Center μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα και την κατανάλωση ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λύση Huawei OceanStor All-Flash Data Center Solution.

Μπορείτε να κατεβάσετε το White Paper από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://e.huawei.com/gr/products/storage/form/2021/idc-white-paper?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_EEBGHQ197501L&source=news&ic_content=all-flash%20data%20center_IDC%20white%20paper

close menu