Έργα - Διαγωνισμοί

Η κοινοπραξία ΤΡΑΙΝΟΣΕ-DAMCO την μοναδική προσφορά για το Θριάσιο ΙΙ

Με την κατάθεση μιας προσφοράς ολοκληρώθηκε η τρίτη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο “Θριάσιο ΙΙ” για το Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής. Η προσφορά κατατέθηκε από την κοινοπραξία των εταιρειών Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και την DAMCO που ανήκει στον όμιλο Κοπελούζου.

Η σημερινή ήταν η τρίτη διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του ακινήτου των 1.450 στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο, ιδιοκτησίας ΟΣΕ, που προορίζεται για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εμπορευματικού κέντρου με σιδηροδρομικές υποδομές. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτο διαγωνισμός χρονολογείται το 2019 ενώ ο δεύτερος ξεκίνησε το 2021, ωστόσο και οι δύο κηρύχθηκαν άγονοι ελλείψει επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Στο δεύτερο διαγωνισμό, ως ενδιαφερόμενοι είχαν αρχικώς εμφανιστεί από κοινού, η Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και η DAMCO, εταιρεία του ομίλου Κοπελούζου, χωρίς ωστόσο να υποβάλλουν δεσμευτική προσφορά.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 696 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα ο ιδιώτης επενδυτής «θα αναλάβει

α) την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, που είναι αναγκαίος για την λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ.

(β) την παροχή υπηρεσιών που αφορούν:

(i) στη μεταφόρτωση μοναδοποιημένου φορτίου συνδυασμένων μεταφορών,

(ii) στην εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων (υπηρεσίες αποθήκευσης και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματοκιβώτια («Ε/Κ»), απόθεσης γεμάτων και κενών Ε/Κ, συσκευασίας μοναδοποιημένου φορτίου),

(iii) στη μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών, γενικού φορτίου, υγρών φορτίων και οχημάτων, καθώς και (iv) στην εξυπηρέτηση πελατών και τελωνείου (προγραμματισμό, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών μεταφόρτωσης και συρμών)

(γ) τη συντήρηση του συνόλου των υποδομών του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, πλην των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς την επιτήρηση και φύλαξη του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου».

Η σύμβαση παραχώρησης που θα συναφθεί, εφόσον στεφθεί από επιτυχία ο νέος διαγωνισμός, έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και την παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης του τεχνικού έργου, ορίστηκε στα 30 έτη.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες ψηφίστηκε στη Βουλή η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης για το Θριάσιο Ι, με ανάδοχο την κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair.

Εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ, τότε αρχίζει να σχηματοποιείται το “παζλ” στο Θριάσιο, το οποίο θα διαθέτει εμπορευματικό κέντρο και σιδηροδρομικό terminal.

Δημόσια διοίκηση

close menu