Επιχειρήσεις

Η Intrakat εξαγόρασε την DNC Energy έναντι 15,1 εκατ. ευρώ

Στην απόκτηση του 100% της εταιρείας DNC ENERGY προχώρησε η INTRA – K. ENERGY, θυγατρική κατά ποσοστό 100% της Intrakat, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 15,1 εκατ. ευρώ.

Η DNC ENERGY, η οποία εισέρχεται πλέον στον Όμιλο Intrakat, διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 520 MW που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης.

Σε ανακοίνωση του ομίλου Intrakat σημειώνεται ότι «ενισχύεται σημαντικά η θέση του στον τομέα των ΑΠΕ, διαθέτοντας σήμερα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω του 1,8 GW, εκ των οποίων 1 GW αφορά αιολικά πάρκα και 0,8 GW αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ ο σχεδιασμός του Ομίλου περιλαμβάνει και την δραστηριοποίηση στην αδειοδότηση και ανάπτυξη 11 σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 0,7 GW.

close menu