Ενέργεια

Η IBM προχωράει σε συνέργειες για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια για ευάλωτους πληθυσμούς

Η IBM, τεχνολογικός εταίρος της διάσκεψης COP27 του ΟΗΕ για το κλίμα,  ανακοίνωσε τους νέους οργανισμούς που θα συμμετέχουν στο IBM Sustainability Accelerator, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα pro bono, κοινωνικού περιεχομένου, που  αξιοποιεί τεχνολογίες της IBM, όπως το υβριδικό cloud (hybrid cloud) και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και ένα οικοσύστημα εμπειρογνωμόνων για τη βελτίωση και την κλιμάκωση έργων που επικεντρώνονται σε πληθυσμούς ευάλωτους σε περιβαλλοντικές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής. Όλα τα νέα μέλη-οργανισμοί θα επικεντρωθούν στην επιτάχυνση έργων καθαρής ενέργειας. Η IBM έχει προαναγγείλει ότι σχεδιάζει να επιλέγει κάθε χρόνο πέντε οργανισμούς για το εν λόγω  πρόγραμμα και αναμένει να παρέχει υπηρεσίες αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του 2023.

Σύμφωνα με τον  Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, οι διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και η διοχέτευση δημοσιονομικών πόρων για να διατηρηθούν προσιτές οι τιμές των τροφίμων και των καυσίμων, έχουν επηρεάσει τον ρυθμό προόδου του Στόχου  7 της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDG7), για τη διασφάλιση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια έως το 2030.

«Με το πρόγραμμα IBM Sustainability Accelerator, εμπλέκουμε ειδικούς εμπειρογνώμονες και αξιοποιούμε καινοτόμες τεχνολογίες για να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων περιβαλλοντικών προκλήσεων του πλανήτη μας καθώς τη δεδομένη στιγμή, η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια είναι ένα κρίσιμο βήμα», δήλωσε η Justina Nixon-Saintil, Vice President του τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ESG της IBM. “Η νέα ομάδα, βοηθώντας τις περιθωριοποιημένες κοινότητες να αποκτήσουν δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε βιώσιμους ενεργειακούς πόρους, συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου 7 της Βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDG7), αλλά και στην μεγαλύτερη, παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση».

Η ΙΒΜ, αφού αξιολόγησε περισσότερες από 100 αιτήσεις ενδιαφέροντος από όλο τον κόσμο, επέλεξε τους ακόλουθους οργανισμούς για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα IBM Sustainability Accelerator:

  1. Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP): Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη συνεργάζεται με την IBM για να αυξήσει την πρόσβαση σε βιώσιμη, οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια στις αφρικανικές χώρες, εστιάζοντας σε εκείνες που υστερούν κατά πολύ. Ο στόχος είναι η πρόβλεψη της πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια για τη βέλτιστη λήψη των αποφάσεων σε ό,τι αφορά πολιτικές και επενδύσεις, αξιοποιώντας τις τεχνικές γνώσεις του UNDP και την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωχωρικές αναλύσεις της IBM.
  2. Sustainable Energy for All: Η IBM συνεργάζεται με τον οργανισμό Sustainable Energy for All για να δημιουργήσει ένα ευφυές μοντέλο για τις ενεργειακές ανάγκες με βάση την τρέχουσα και μελλοντική ανθρώπινη δραστηριότητα. Το εν λόγω μοντέλο θα σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση καίριων αναπτυξιακών προκλήσεων (π.χ έλλειψη πρόσβασης στην ενέργεια και κακή υγειονομική περίθαλψη) και στην υποστήριξη της ανάπτυξης ισχυρού σχεδιασμού των υποδομών, όπως τα σχέδια ηλεκτροδότησης. Η μηχανική εκμάθηση της IBM και η τεχνολογία και η τεχνογνωσία του IBM Cloud θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και την κλιμάκωση συνόλων δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης και ενός μοντέλου ενεργειακών αναγκών χρησιμοποιώντας χρονικά και χωρικά δεδομένα. Η Κένυα και η Ινδία διερευνώνται ως οι πρώτες περιοχές ώστε να δοκιμαστεί πιλοτικά το μοντέλο.
  3. Net Zero Atlantic: O οργανισμός Net Zero Atlantic συνεργάζεται με την IBM για να δημιουργήσει ένα διαδραστικό ψηφιακό εργαλείο που θα εμφανίζει γεωχωρικά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των πιθανών μελλοντικών ενεργειακών συστημάτων για την περιοχή της Nova Scotia. O στόχος, εν τέλει, είναι οι αυτόχθονες κοινότητες στην Nova Scotia να αξιοποιήσουν προηγμένες δυνατότητες μοντελοποίησης για να επικαιροποιήσουν τον ενεργειακό και αναπτυξιακό σχεδιασμό. Το εργαλείο στοχεύει στο να είναι εύχρηστο, τοπικής εμβέλειας και χρονικά αποδοτικό. Επιπλέον, θα σχεδιαστεί για να παράγει εύκολα, κατανοητά και οπτικοποιημένα αποτελέσματα αξιοποιώντας την τεχνολογία της IBM, όπως το IBM Environmental Intelligence Suite και το IBM Cloud.
  4. H δημοτική αρχή της πόλης Miyakojima: Η δημοτική αρχή της πόλης Miyakojima συνεργάζεται με την IBM για να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας στρατηγικής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου ενός μικροδικτύου στο νησί Miyakojima, μια μακρινή κοινότητα που αντιμετωπίζει σοβαρά κλιματικά προβλήματα λόγω των τυφώνων στην Ιαπωνία, με στόχο να βοηθήσει τους κατοίκους τους, οι οποίοι βασίζονται σε ένα καθαρό τοπικό περιβάλλον για την τουριστική βιομηχανία και τη γεωργία. Η κυβέρνηση της πόλης Miyakojima και η IBM θα συνεργαστούν για να αξιοποιήσουν τεχνολογίες όπως τα δεδομένα καιρού της σουϊτας IBM Environmental Intelligence και το IBM Cloud για να μοντελοποιήσουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την ανάπτυξη ενεργειακής υποδομής.
  5. Environment Without Borders Foundation: Η συνεργασία του Ιδρύματος Environment Without Borders με την IBM θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για την πρόβλεψη, την παρακολούθηση και την επικοινωνία των επιλογών χρήσης καθαρής ενέργειας στην Αίγυπτο. Ο στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ανθεκτικές και βιώσιμες υποδομές και λειτουργίες καθαρής ενέργειας στην Αίγυπτο, βοηθώντας τους κατοίκους απομακρυσμένων χωριών για τους οποίους η ενέργεια είναι επί του παρόντος και ακριβή και αναξιόπιστη. Η πλατφόρμα διαχείρισης καθαρής ενέργειας θα αξιοποιήσει τη σουϊτα IBM Environmental Intelligence και το IBM Cloud.

Η διαδικασία επιλογής αξιολόγησε τη δέσμευση του αιτούντος να υποστηρίξει κοινότητες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις περιβαλλοντικές απειλές, την ικανότητά του να αυξήσει την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες καθαρής ενέργειας, τη στρατηγική εστίαση και τη διαφάνεια στη μέτρηση και την αναφορά, μεταξύ άλλων.

Σχετικά με το πρόγραμμα IBM Sustainability Accelerator

Το πρόγραμμα IBM Sustainability Accelerator, το οποίο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση πολλαπλών περιβαλλοντικών απειλών σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Το εν λόγω πρόγραμμα  επιλέγει 5 έργα για την κλιμάκωση λύσεων που παρέχουν οφέλη  στις κοινότητες καθώς αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. Το πρόγραμμα έχει επί του παρόντος δύο ενεργές ομάδες. Η πρώτη επικεντρώνεται στη βιώσιμη γεωργία και η δεύτερη στην καθαρή ενέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.ibm.com/impact/initiatives/ibm-sustainability-accelerator.

TAGS:

close menu