Επιχειρήσεις

Η Γερμανία ενισχύει με 10 δισ. ευρώ νεοσύστατες «startups»

Πακέτο ύψους 10 δισ. ευρώ για την ενίσχυση νεοσύστατων τεχνολογικών επιχειρήσεων (startups,) προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, ενισχύοντας έτσι ένα τομέα αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με Γερμανούς αξιωματούχους, η χρηματοδοτική ενίσχυση πρόκειται να διανεμηθεί μέσω ενός ειδικού επενδυτικού ταμείου που έχει συσταθεί για να προσφέρει διευκολύνσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις «startups» στην προσπάθεια να αντλήσουν κεφάλαια κίνησης. Οι νεοσύστατες τεχνολογικές επιχειρήσεις αποτελούν κινητήριο μοχλό δομικών αλλαγών, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και εξασφαλίζουν τη βάση για μελλοντική ευημερία και ανάπτυξη, τόσο για την γερμανική οικονομία, όσο και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται παραδείγματα γερμανικών τεχνολογικών επιχειρήσεων, όπως η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Ν26, η εταιρεία αεροπορικών ταξί Lilium και η ταξιδιωτική πλατφόρμα Omio, οι οποίες συγκέντρωσαν περίπου 4,5 δισ. ευρώ με τους ξένους επενδυτές να κυριαρχούν σε αυτή τη φάση.

Το ESA BIC Greece

Εν τω μεταξύ, η Θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα – ESA BIC Greece, ανακοίνωσε την Μόνιμη Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Επιχειρηματικών Σχεδίων για την περίοδο 2021-2025, με 1η προθεσμία υποβολής στις 28 Ιουνίου 2021. Το ESA BIC Greece είναι η πρώτη θερμοκοιτίδα στην Ελλάδα για τη στήριξη ελληνικών startups που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λύσεων με τη χρήση δεδομένων και υπηρεσιών που λαμβάνουμε από το Διάστημα, στην ανάπτυξη τεχνολογιών για το Διάστημα (New Spac e), και στη μεταφορά τεχνολογίας από εφαρμογές Διαστήματος σε εφαρμογές για οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα. Στη θερμοκοιτίδα θα υποστηριχθούν 25 ελληνικές startups στην επόμενη επταετία.

Το ESA BIC Greece δίνει οικονομική στήριξη 50.000 ευρώ ανά startup (χωρίς είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο), τεχνική, επιχειρηματική και νομική συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα διαστήματος, καθώς και πρόσβαση στο εκτεταμένο δίκτυο της ESA και του Corallia, σε υποδομές, λογισμικό, δεδομένα και σε δίκτυο χρηματοδοτών. Οι startups που θα επιλεχθούν έχουν δικαιώματα χρήσης του ESA BIC brand και στέγασης στο Athens innohub.

close menu