Διάστημα

Η ΕΕ ενισχύει την υπηρεσία ασφαλείας Copernicus

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε νέα συμφωνία συνεισφοράς με το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen), με στόχο να είναι πλήρως λειτουργική, έως το 2027, η υπηρεσία ασφαλείας Copernicus για την υποστήριξη των εξωτερικών δράσεων και των δράσεων στον τομέα της ασφάλειας της ΕΕ («SESA»: Υπηρεσία ασφαλείας Copernicus για την εξωτερική δράση και τις δράσεις στον τομέα της ασφάλειας της ΕΕ).

Από το 2016, το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ υλοποιεί την υπηρεσία ασφαλείας Copernicus για την υποστήριξη της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Αυτή η νέα συμφωνία συνεισφοράς ανανεώνει τον ρόλο του Δορυφορικού Κέντρου της ΕΕ και επεκτείνει τη στήριξη της υπηρεσίας ασφαλείας Copernicus στην εξωτερική δράση και στις δράσεις στον τομέα της ασφάλειας της ΕΕ.

Η SESA καλύπτει νέους τομείς, όπως η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, η ανθρωπιστική βοήθεια, οι κρίσεις και οι συγκρούσεις, το κράτος δικαίου, η ασφάλεια και η προστασία των μεταφορών, η σταθερότητα και η ανθεκτικότητα για την ανάπτυξη, η πολιτιστική κληρονομιά, το διεθνές εμπόριο και η οικονομική διπλωματία, καθώς και προκλήσεις όπως τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η κλιματική ασφάλεια και η υγειονομική ασφάλεια. Αυτοί οι πρόσθετοι τομείς εφαρμογής έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των χρηστών.

Η SESA απευθύνεται κυρίως σε Ευρωπαίους χρήστες, αλλά μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από βασικούς διεθνείς φορείς, στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών συνεργασίας της ΕΕ.

Η υπηρεσία ασφαλείας Copernicus (SESA) έχει ως στόχο να στηρίξει τις πολιτικές της ΕΕ, παρέχοντας πληροφορίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη. Η SESA είναι μία από τις τρεις συνιστώσες της υπηρεσίας ασφαλείας του Copernicus, μαζί με την επιτήρηση των συνόρων και τη θαλάσσια επιτήρηση.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον κ. Τίμο Πέσονεν, Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Επιτροπής (ΓΔ DEFIS), και τον Πρέσβη κ. Σορίν Ντουκάρου, Διευθυντή του SatCen, παρουσία του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Τζουζέπ Μπορέλ και του Επιτρόπου κ. Τιερί Μπρετόν, στο περιθώριο της δεύτερης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του SatCen σε υπουργικό επίπεδο, υπό την προεδρία του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Τζουζέπ Μπορέλ.

close menu