Επιχειρήσεις

Η Digimark συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της Απομακρυσμένης Εργασίας της εφημερίδας Καθημερινή με την εγκατάσταση σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου 3CX τεχνολογίας IP

Η Digimark ολοκλήρωσε με επιτυχία εγκατάσταση σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου στην εφημερίδα Καθημερινή καθώς και στο πιεστήριο με την λύση της 3CX

Αντιμέτωπη με τις προκλήσεις του Work From Home λόγω της πανδημίας, η Καθημερινή́ απευθύνθηκε στην Digimark, Gold Partner της 3CX, προκειμένου να της προτείνει εναλλακτική́ λύση για την αλλαγή του παλαιού της τηλεφωνικού κέντρου.

Η Digimark προχώρησε στον σχεδιασμό και υλοποίηση λύσης Unified Communications που συνέδεε τα τηλεφωνικά κέντρα των γραφείων και του πιεστηρίου της Καθημερινής.

Με τη συνδρομή της Digimark, η Καθημερινή́ απέκτησε γρηγορά με λογικό κόστος και χωρίς δυσκολίες το νέο τηλεφωνικό της κέντρο.

Ως λύση ενοποιημένης επικοινωνίας (Unified Communication), τα νέα τηλεφωνικά κέντρα εξόπλισε το προσωπικό́ της Καθημερινής με μια ποικιλία δυνατοτήτων όπως απομακρυσμένη πρόσβαση, video conference, συνδεσιμότητα μέσω IP σε παγκόσμια κλίμακα και δυνατότητα διασύνδεσης με Microsoft Teams.

Η λύση της Digimark βελτίωσε σημαντικά́ την επικοινωνία με τους πελάτες και τους αναγνώστες της εφημερίδας. Η καλύτερη διαχείριση των εισερχομένων κλήσεων με χρήση Webclient και Apps μείωσε σημαντικά́ τον αριθμό́ των αναπάντητων κλήσεων, βελτίωσε την παραγωγικότητα και έδωσε μεγαλύτερη ασφάλεια μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων.

Το Τμήμα Συνδρομών της Καθημερινής ανέφερε χαρακτηριστικά «Μετά την επιβολή́ των νεών συνθήκων από́ την πανδημία Covid-19, οι ώρες που περάσαμε μακριά́ από́ το γραφείο ήταν και εξακολουθούν να είναι πάρα πολλές. Ωστόσο, οι λύσεις και οι δυνατότητες που παρέχει το σύστημα 3CX έχουν κάνει το έργο μας πολύ́ πιο εύκολο».

Διαβάστε περισσότερα για την εγκατάσταση στο Case Study για την εγκατάστασή της λύσης.

close menu