Έργα - Εγκαταστάσεις

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε το έργο των αιμοδοσιών του ΕΔΥΤΕ

Η σύμβαση έργου του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας Α.Ε. ( ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) ανατέθηκε στην ένωση των εταιρειών Cosmos Business Systems AEBE και Δυναμική Μ.ΕΠΕ για την «προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου». προϋπολογισμού €2.290.000,00.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν: η ένωση «COSMOS AEΒΕ – ΔΥΝΑΜΙΚΗ Μ. ΕΠΕ»,  η «IBM ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και η «ΟΤΕ ΑΕ».

Το αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια λογισμικού κεντρικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της χώρας και θα βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου, και τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τέσσερα χρόνια.

Στόχος του έργου είναι:

  • Η καταχώριση των ασθενών προς μετάγγιση ή/και η διασύνδεση με το σύστημα του γραφείου κίνησης.
  • Η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος της αιμοδοσίας με των εργαστηρίων του νοσοκομείου (επικοινωνία με αναλυτές και ιατρικά μηχανήματα).
  • Η καταχώριση των παραπεμπτικών μετάγγισης αίματος και προϊόντων αίματος.
  • Η καταχώριση των απαιτούμενων εξετάσεων για τον προμεταγγισιακό έλεγχο των ασθενών και η καταχώριση των αποτελεσμάτων.
  • Η διαχείριση των απαιτούμενων δειγμάτων αίματος (παραλαβή/αποδοχή τους ή μη και διαδικασία επιστροφής αυτών εφόσον δεν γίνονται αποδεκτά).

 Η Cosmos Business Systems, είναι από τους βασικούς συνεργάτες του ΕΔΥΤΕ ( πρώην ΕΔΕΤ – GRNET) έχοντας υλοποιήσει άνω των 10 έργων μετά από μειοδοτικούς διαγωνισμούς , περιλαμβανομένων των δύο High Performance Computers HPC – Υπερυπολογιστικών Κέντρων κατά την τελευταία δεκαετία.

close menu