Ενέργεια

Η Amazon δημιουργεί το πρώτο ηλιακό της πάρκο στην Ελλάδα

Tην ολοκλήρωση 39 νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου ηλιακού έργου κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα, στα Μακρυχώρια Αιτωλοακαρνανίας – τα οποία προσθέτουν περισσότερο από 1GW συνολικής δυναμικότητας καθαρής ενέργειας στα ευρωπαϊκά δίκτυα, ανακοίνωσε η Amazon.

Πλέον, η Amazon έχει υλοποιήσει περισσότερα από 160 αιολικά και ηλιακά έργα σε 13 χώρες της Ευρώπης. Όταν όλα τα έργα θα τεθούν σε λειτουργία, αναμένεται να προσφέρουν 5,8GW καθαρής ενέργειας, δυναμικότητα ικανή για να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων των 4,7 εκατομμυρίων νοικοκυριών στην Ευρώπη σε ετήσια βάση.

Τα νέα έργα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση 15 ηλιακών εγκαταστάσεων σε υποδομές της Amazon, καθώς και 24 αιολικά και ηλιακά έργα κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου ηλιακού πάρκου της εταιρείας στην Ελλάδα. Το έργο της Amazon στην Ελλάδα έρχεται ως συνέχεια αντίστοιχης ηλιακής εγκατάστασης κοινής ωφέλειας της εταιρείας στην Πολωνία το περασμένο έτος. Οι επενδύσεις της Amazon, όπως επισημαίνει η εταιρεία, στις εν λόγω χώρες συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας απανθρακοποίησης των ενεργειακών δικτύων, περιορίζοντας την ανάγκη χρήση ορυκτών καυσίμων.

«Με πάνω από 160 αιολικά και ηλιακά έργα στην Ευρώπη, η Amazon παρέχει νέες πηγές καθαρής ενέργειας στα τοπικά δίκτυα, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και υποστηρίζει τοπικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης μετάβασης προς τη χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2025» δήλωσε η Lindsay McQuade, Director of Energy, EMEA της Amazon. «Αυτού του είδους οι επενδύσεις αποτελούν καταλύτη για τη μετάβαση προς ένα καθαρό ενεργειακό μέλλον και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τις τοπικές κοινότητες και τους παρόχους ενέργειας σε όλη την Ευρώπη για την παροχή περισσότερης ανανεώσιμης ενέργειας στα τοπικά δίκτυα».

Οι επενδύσεις της Amazon στις ΑΠΕ ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες

Από το 2014 έως το 2022, τα ευρωπαϊκά αιολικά και ηλιακά πάρκα της Amazon, δημιούργησαν περίπου 2,4 δισ. ευρώ σε επενδύσεις στην Ευρώπη, συνεισφέροντας παράλληλα περισσότερα από 723 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ της περιοχής, όπως ορίζει το νέο οικονομικό μοντέλο που υλοποιεί η Amazon. Επιπλέον, μέσω των εν λόγω έργων, μόνο το 2022, δημιουργήθηκαν περισσότερες από 3.900 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Ο αντίκτυπος των επενδύσεων της Amazon σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καταδεικνύεται από στοιχεία που προσδιορίζονται μέσω ενός νέου οικονομικού μοντέλου που ανέπτυξε η εταιρεία και το οποίο ακολουθεί τις οδηγίες του Εθνικού Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREL) του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ και επικυρώνεται από την παγκόσμια ανεξάρτητη εταιρεία οικονομικών συμβούλων Oxford Economics. Το μοντέλο εφαρμόζεται στα έργα ανανεώσιμης ενέργειας κοινής ωφέλειας που έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται ή ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μεταξύ 2014-2022, ή αναμένεται να λειτουργήσουν το 2023, ως αποτέλεσμα συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις οποίες έχει προχωρήσει η Amazon.

Νέες επενδύσεις σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες

Οι επενδύσεις της Amazon σε ηλιακά και αιολικά έργα έχουν καταστήσει την εταιρεία τον μεγαλύτερο αγοραστή ανανεώσιμης ενέργειας – σε επίπεδο εταιρειών – στην Ευρώπη, μια πρωτιά που διατηρεί από το 2021. Τα πρόσφατα έργα της Amazon περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ηλιακών εγκαταστάσεων σε οροφές κτιρίων σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης και την υλοποίηση ηλιακών και αιολικών έργων σε Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στόχος της Amazon είναι η ηλεκτροδότηση των λειτουργιών της, συμπεριλαμβανομένων των data centres της Amazon Web Services (AWS), των κέντρων διαχείρισης παραγγελιών, και των φυσικών καταστημάτων της, με 100% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2025 – πέντε χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί για το 2030. Το 2022, το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από την Amazon διεθνώς, προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

close menu