Έργα - Εγκαταστάσεις

H ΤΕΡΝΑ επέλεξε το Retail@Link της Entersoft για την σύνδεση της με το MyData

Η ΤΕΡΝΑ, από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιείται στην ανάληψη και εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, επέλεξε να συνεργαστεί με τη Retail@Link υιοθετώντας τη λύση e-Τιμολόγησή μου για την αποστολή ηλεκτρονικών βιβλίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.

Μέσα από τη διασύνδεση με την πλατφόρμα MyData της ΑΑΔΕ καλύπτεται η πλήρης διαχείριση εγγραφών εκδότη και λήπτη, συσχέτιση παραστατικών, αποστολή σύνοψης, αναλυτικό logging και notifications, σε συνεργασία με οποιοδήποτε back office ERP, καλύπτοντας όλες τις προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί από την ελληνική νομοθεσία. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, αυτοματοποιημένα και με ασφάλεια για κάθε τύπο παραστατικού που εκδίδει η ΤΕΡΝΑ χωρίς χρήση ΦΗΜ, μέσα από εύχρηστο Online Portal, με πρόσβαση στο status παράδοσης των τιμολογίων στους παραλήπτες, ενώ παράλληλα παρέχεται άμεση πρόσβασης σε  >56,000 επιχειρήσεις διασυνδεδεμένες στον ηλεκτρονικό κόμβο της Retail@Link.

close menu